Pénzügyi ismeretek

Az iskolánkban évtizedes hagyománya van a pénzügyi ismeretek oktatásának. A pénzügyi kultúra kialakítása már kisiskoláskorban elkezdhető és a későbbiekben eredményesen fejleszthető. Eredményeink és aktivitásunk elismeréseként a Pénziránytű Alapítvány az országos Tudáscsere Központ hálózat pesti központjának jelölte iskolánkat.

Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj

Szeptember 20-án Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat vehetett át Fodorné Branstädter Ágnes tanító kollégánk Varga Mihály miniszter úrtól a Pénzügyminisztérium József nádor téri dísztermében.

Számunkra kiemelt fontosságú ez az elismerés, mert tíz év munkája ért be ezzel a díjjal. Azóta foglalkozunk Fodor Ági irányításával a Szűcs Iskolában pénzügyi neveléssel. Az idén először a hetedik osztályosok már önálló tantárgyként tanulnak pénzügyi ismereteket Mohácsi Anikó szakvizsgázott kolléganőm segítségével.
A másik különlegessége ennek a díjnak, hogy általános iskolában tanító pedagógusok közül évente csak egy kaphatja.
Gratulálunk a nagyszerű elismeréshez Fodor Áginak!

Az eseményről az okosanapenzzel.hu oldal is beszámolt. (2022. szeptember 10.)

 

MÉLTATÁS

Az OTP Fáy András Alapítványa felkérésére 2012-ben kapcsolódtunk be a Sulibank programba. Azóta foglalkozunk iskolánkban egyre szélesebb körben pénzügyi ismeretek tanításával. A tevékenység első számú irányítója Fodorné Branstädter Ágnes, aki elvégezte az ELTE „Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeret tanítása a közoktatásban” c. pedagógus szakvizsgára felkészítő képzését. 

A Sulibank program mellett Ági irányította a pénzügyi ismeretek tantárgy általános iskolai kipróbálását. A tennivaló igen sokrétű volt; munkatársaival feladatokat dolgoztak ki az általános iskolásoknak tervezett munkafüzetbe, az iskolai élet különböző területein kutatták és próbálták ki a pénzügyi ismertek tanításának lehetőségét, megvalósíthatóságát. Munkaformákat talált ki, ahol, és amelyekkel a gyerekek játékos keretek között sajátíthatják el a pénzügyi ismereteket. Óraterveket állított össze az egyes tananyagokhoz, foglalkozásterveket készített a délutáni szakköri munkához. A tapasztalatait belső továbbképzésen és az alapítvány képzésein osztotta meg a pedagógusokkal, amiket aztán egyre többen építettek be a napi munkájukba, vagy a szakköri tevékenységükbe. 

Ági bemutató foglalkozásait a Tankerület pedagógusai több alkalommal is megismerhették. Figyelemre méltó érdeme, hogy foglalkozásain úttörő módon ötvözi a modern technikai eszközöket és digitális alkalmazásokat (vigyázz#KáPé; Platypus; Mindomo, Wordwall, www.pontvelem.hu, Pénzügyi Hősképző) a korszerű ismeretek elsajátításához. A digitális okostermünket elsőként használta fel a foglalkozásai helyszínéül, jó példát mutatva pedagógus társainak a digitális eszközök célszerű használatára, a kooperatív és kollaboráló munkaformák alkalmazására. 

2020-ban kiváló eredménnyel mesterpedagógus vizsgát tett, amelynek programjaként a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek iskolai alkalmazásának öt évre szóló megvalósítását tervezte meg. Programja részeként kilép az iskola keretei közül és tapasztalatainak, eredményeinek széleskörű megismertetését is felvállalja. A Fáy Alapítvány mellett a Pénziránytű Alapítvánnyal is megállapodást kötöttünk, szélesítve az együttműködés kereteit: az alapítványok szakmai hátteret, alkalmazásokat biztosítanak, míg Ági iskolai és Tankerületi programokat szervez a pénzügyi ismeretek népszerűsítésére. Az idei tanévben először a mester programja keretében Tankerületi szintű bankjegytervező pályázatot hirdetett. A sikeres pályázatra szép számmal érkeztek pályamunkák a kerület iskoláiból. Ági elkötelezett munkájának elismeréseként szintén ebben a tanévben a Pénziránytű Alapítvány BankVelem programjába iskolánkat is felkérték az Országos Tudáscsere Központ hálózat pesti helyszínéül. Büszkék vagyunk e szakmai elismerésre, hiszen az országban összesen 21 iskolát érint ez a megtiszteltetés. 

Munkájának kiemelkedő eredménye, hogy Sulibankos szakköröseivel 2018-ban és 2019-ben is országos 2. helyen végeztek a K&H Bank „Vigyázz, kész, pénz!” vetélkedőjén. Hétköznapi, de annál fontosabb eredmény, hogy a foglalkozásain szívesen vesznek részt a tanulók. Tanóráinak és szakköreinek is fontos eleme a gamifikáció és az élményszerű tanulás. Áginak köszönhetően iskolánkban teret nyert a pénzügyi ismeretek oktatása; ma már négy pedagógus tart rendszeresen tanórai vagy szakköri foglalkozást a témában. Valamennyi osztályunk részt vesz a Pénz7 témahét eseményein.

A helyi tanterv módosításakor a tantestület elfogadta, hogy 2022 szeptemberétől felmenő rendszerben 7. évfolyamon önálló tantárgyként minden tanuló részesül pénzügyi és gazdálkodási ismeretekben. 

A pénzügyi kultúra iskolai elterjesztéséért, folyamatos megvalósításáért, hosszútávú elképzeléséért, nem utolsó sorban sokrétű és eredményes munkájáért Fodorné Branstädter Ágnest a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjra érdemesnek tartom. (2022. február 25.)


 

A kép forrása az OTP Fáy András Alapítvány honlapja, 2022.

Tanévzáró rendezvény az OTP Fáy András Alapítványnál

Az OTP Fáy Pedagógus Klub Tanévzáróján a pénzügyi edukáció terén kiemelkedő iskolák és pedagógusok munkájának értékelése volt a fő téma. Iskolánkat Fodorné Branstädter Ágnes és Mohácsi Anikó képviselte a június 24-i programon. Az évértékelőn két szép eredménynek is örülhettünk.

A "Drágakő Maraton" pontgyűjtő versenyen, amelyen a digitális képzéseken való részvétellel gyűjthettek virtuális pontokat a gyerekek, iskolánk az első helyen végzett.

Az eredményes munkát végző pedagógusokat az "Év tanára" díjjal ismerik el. Ezt a díjat az idén Fodorné Branstädter Ágnes kollégánk kapta. Gartulálunk az elismeréshez és köszönjük az iskolának gyűjtött pontok után kapott anyagi támogatást.
(2022. június 25.)

Az eseményről az OTP Fáy András Alapítványa is beszámolt a honlapján


 

Országos Tudáscsere Központ lettünk

A pénzügyi ismeretek iskolai megvalósítása során elért eredményeink és aktivitásunk elismeréseként, a Pénziránytű Alapítvány a BankVelem program keretében iskolánkat az országos Tudáscsere Központ pesti központjának kérte föl.

A megtisztelő felkérés azzal a feladattal jár, hogy a környező iskolák  pedagógusainak rendszeres szakmai fórumokat tartsunk, ahol szakértő előadók, tanártársak és a program szervezői osztják meg a pénzügyi oktatás jógyakorlatait. A hiánypótló és egyedi országos hálózat hatékony megoldást kínál a pénzügyi oktatás népszerűsítésére. Így minden érdeklődő pedagógus hasznos információkhoz juthat majd a pénzügyi ismeretek oktatásának hazai lehetőségeivel kapcsolatban. (2022. április)

Lévai András, intézményvezető


Bankjegytervező pályázat

Az iskolánkban évtizedes hagyománya van a pénzügyi ismeretek oktatásának. Nálunk már nem is Pénz7, sokkal inkább Pénz hónap van. A pénzügyi ismeretek oktatásához szerettünk volna kedvet kelteni a bankjegytervező pályázatunkkal, amit az Észak-Budapesti Tankerület mindkét kerületében meghirdettünk a 3-4. és 5-6. osztályos tanulóknak.

Iskolánk 2012-ben kezdett el foglalkozni az általános iskolás korú gyerekek pénzügyi nevelésével. 2021 óta az a célunk, hogy nemcsak saját tanítványainkat, hanem a tágabb környezetünk, Újpest diákjait is bevonjuk különböző pályázatok, rendezvények szervezésével a pénzügyi kompetencia fejlesztésébe. 

Januárban hirdettünk meg az Észak Budapesti Tankerületi Központ régiójába tartozó  3-4. és az 5-6. osztályos gyerekek számára egy bankjegytervező pályázatot. A pályázattal nemcsak a kreativitás fejlesztése volt a célunk. Napjainkban ugyan egyre hangsúlyosabb a készpénzkímélő pénzügyi magatartás formálása, mégis azt gondoljuk, hogy ebben az életszakaszban fontos, hogy a tanulók megismerjék bankjegyeinket. Ne csak az ezeken található grafikai megoldásokat, hanem azokat a látható vagy tapintható elemeket is, amelyekkel védjük bankjegyeink biztonságát. Bármilyen szabadkézi technikával dolgozhattak, pl. lehetett grafika, festmény, vegyes technika vagy kollázs. Használhattak ceruzát, filctollat, vízfestéket, pasztellkrétát, különböző típusú hulladékokat, vagy akár dombornyomat készítőt. Az alkotások elkészítésekor a gyerekeknek a bankjegyek mindkét oldalát meg kellett terveznie. A versenyre 27 pályamunka érkezett be, elsősorban újpesti diákoktól. A zsűri 15 alsós és 12 felsős munkát értékelt.

 

A pályázat támogatója, zsűrizője és a díjak felajánlója az OTP Fáy András Alapítvány, aki elsősorban az általános- és középiskolás diákok pénzügyi-gazdasági ismereteinek bővítésével foglalkozik élményalapú tudásátadáson keresztül. Az osztályoknak játékos gyakorlatokat tartalmazó jelenléti tréningeket tart és digitális tananyagokat biztosít. A bankjegypályázat remekül illeszkedik az Alapítvány élményalapú pénzügyi szemléletformálási céljaihoz, ezért szívesen támogatta; és nagy örömöt okozott a sok igazán kreatív, ugyanakkor pénzügyi szempontból is átgondolt bankjegyterv.

(A bankjegytervező pályázatról az OTP Fáy András Alapíványa honlapján valamennyi pályamű megtekinthető: a banjegytervező pályázatra érkezett munkák.) 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és az alkotásokból összeállított kiállítás megnyitójára a nemzetközi hátterű Pénz7 időszakában, március 9-én került sor az Újpesti Kulturális Központban. A rendezvényt Lévai András, az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola intézményvezetője nyitotta meg. A díjakat Rab Titanilla, az OTP Fáy András Alapítvány képzési csoportvezetője valamint Fodorné Branstädter Ágnes mesterpedagógus, a pályázat megálmodója adta át. A kiállítás a kulturális központban március végéig minden érdeklődő számára megtekinthető. (2022. március eleje)

                                                                       Fodorné Branstädter Ágnes, mesterpedagógus


 

Kép: A K&H Bank által szervezett "Vigyázz!Kész!Pénz!" pénzügyi vetélkedő országos döntőjén készült. Csapatunk 2. helyezett lett.

Különféle felmérések igazolják, hogy a lakosság pénzügyi tudatossága nem megfelelő. Nem véletlenül jelennek meg a NAT-ban a pénzügyi- és gazdálkodási ismeretekkel kapcsolatos elvárások, követelmények. A jövőben várhatóan fontos feladata lesz az ismeretek elsajátításában az iskoláknak.

Iskolánkban viszont már több szinten is foglakoznak pedagógusaink a pénzügyi- és gazdálkodási ismeretek oktatásával. Elsősorban szakköri szinten, de megjelenik a matematika órák anyagában is. Kiváló országos versenyeredményeket is köszönhetünk a lelkes szakkörös gyerekeknek és felkészítő tanáruknak, Fodorné Branstädter Ágnesnek.

Ági néni mesterprogramjának köszönhetően az elkövetkező években még nagyobb hangsúlyt kap majd az iskolai gyakorlatban a pénzügyi- és gazdálkodási ismeretek oktatása. Szeretnénk, ha minél szélesebb körben kapcsolódnának be a gyerekek ennek a nagyon fontos és korszerű készségnek az elsajátításába.

Az említett program része az a felmérés, amit negyedik és nyolcadik osztályosok körében végzett Ági néni. Az kérdőív kiértékelése itt érhető el, illetve tölthető le, de megtalálható a "Dokumentumok" menüben is.

A tervezett program megvalósításába komoly külső partnerek is bekapcsolódnak. Támogatóként megállapodást kötöttünk az OTP Fáy Alapítványának OK Központjával, akikkel egyébként évek óta jó kapcsolatunk van, számtalan érdekes élményben volt már része azoknak a tanulóknak, akik a rendezvényeiken részt vettek. A másik partnerünk az MNB Pénziránytű Alapítványa, akik a központi Pénz7 témahet programjait is összefogják és irányítják.

Reméljük, hogy az évek során egyre több pártfógója, támogatója lesz Ági néni mesterprogramjának mind a pedagógusok, mind a szülők körében.

Lévai András, intézményvezető

sulibank_logo_01.jpg


 

Kedves Szülők!

Iskolánkban kiemelt területként kezeljük tanulóink pénzügyi kultúrájának fejlesztését. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, minél fiatalabb korban megismertetni őket a pénz világával. Talán Önöknek sem mindegy, hogy fiatal felnőttként rendelkeznek-e olyan lapvető ismeretekkel és készségekkel, amelyek segíthetnek jó döntéseket hozni „pénztárcájukkal” kapcsolatban. 

November 30-án, kedden- iskolánk történetében egyedülálló módon-, 17 órától online szülői fórumot tartunk. Meghívott vendégünk Himer Csilla, pénzpedagógus, aki a gyerekek pénzügyi intelligenciájának csiszolásával foglalkozik. Jelent már meg mese- és foglalkoztatókönyv sorozata Pénzmesék címen, de nagyobb korosztály számára is írt Kamaszkassza-Zsebpénzügyi kézikönyvet. Ugyanakkor pénzügyi coach-ként felnőttekkel is foglalkozik. 

Előadásának címe:
Mit tehet a gyerekek pénzügyi neveléséért a szülő és mit az iskola?

A fórumot iskolánk Teams felületén tartjuk. Jelentkezni november 19-ig, az alábbi linken lehet. https://forms.office.com/r/V2Vq18GFfG