Adatkezelés, adatvédelmi tájékoztató

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola vezetése és munkatársai elkötelezettek az adatvédelmi és adatkezelési szabályok betartásában. Az oldalon az iskola adatkezelési és adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos információit, nyilatkozatait és a kapcsolódó nyilatkozat minták elérhetőségét tartalmazza.

 

Adatkezelési nyilatkozat 
a szülőktől/törvényes képviselőktől kért adatlalapon megismert adatokkal kapcsolatban

Az adatlapon közölt adatok megadását azért kérjük, hogy a tevékenységünkre irányadó jogszabályokban (elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben, az oktatási nyilvántartásról rendelkező 2018. évi CXXXIX. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben) meghatározott tanulói nyilvántartások (KIR, KRÉTA, egyéb kötelező tanügyi nyilvántartások, étkezés befizetés nyilvántartása) rendelkezésünkre álló adatait ellenőrizzük, az esetlegesen hiányzó adatokat szükség szerint pótoljuk.

Az adatokat kizárólag a jogszabályi előírások alapján, a tanulókkal kapcsolatos tanügyi-, igazgatási- és működtetési feladataink ellátása során használjuk fel, és azokat kizárólag a jogszabályokban meghatározott célokból és címzettek részére adjuk tovább, és azokat a jogszabályi rendelkezésekben meghatározott ideig, az adatkezelésre vonatkozó előírások alapján biztonságosan kezeljük.

Az adatlapon megadott adatokat felhasználás – a nyilvántartásokkal történő egyeztetés, és a hiányzó vagy esetleg azokban pontatlanul szereplő adatok pótlása vagy helyesbítése - után megsemmisítjük. (A papír alapú adatlap iratmegsemmisítő útján megsemmisítésre kerül, az elektronikus űrlapot a tárhelyről töröljük.)

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a csillaggal jelzett adatok megadása önkéntes, nem kötelező. Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a tanuló esetleges tartós betegségére, gyógyszerérzékenységére, allergiájára vonatkozó adatot kizárólag a tanuló egészségének, életének és testi épségének megóvása érdekében kérjük megadni, a betegséggel összefüggő esetleges rosszullét vagy krízishelyzet hatékony és gyors kezelése, illetve a tanuló esetleges speciális szükségleteinek biztosítása érdekében. Az adatot kizárólag a tanuló jogviszonyának fennállásáig kezeljük.

Az Adatlapot kitöltő és aláíró szülő/törvényes képviselő az önkéntesen megadott adatok kezeléséhez hozzájárul.

Budapest, 2021. szeptember 15.

Lévai András, intézményvezető


 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az Észak-Budapesti Tankerület és a fenntartásában lévő oktatási intézmények elkötelezettek a jogszabályok által előírt adatok biztonságos nyilvántartása és kezelése mellett. Ezzel összefüggésben a Tankerület vezetősége egyértelmű utasítást adott ki.

Az igazgatói utasítás meghatározza azoknak az adatoknak a körét, amit az intézmény gyűjthet,  nyilvántarthat és kezelhet. Az adatkezelési tevéknyeség során nyilvántartott adatokra és kezelésükre vonatkozó igazgatói utasítás innen tölthető le.

Tájékoztató "A tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről és a hozzá kapcsolódó Útmutató. 

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola vezetése és munkatársai is elkötelezettek az adatvédelmi és adatkezelési szabályok betartásában. Elkötelezettek és minden tőlük telhetőt megtesznek a munkájukkal kapcsolatban tudomásukra jutott adatok biztonságos védelmét és biztonságos kezelését illetően.
Az adattakarékosság elvét szemelőtt tartva alapelv, hogy csak azokat az adatokat kérjük, amire jogszabályi felhatalmazása van az iskolának, illetve az iskolában ellátandó gyermekekkel kapcsolatban az mindenképpen indokolt. Az adatok kérésének és felhasználásának céljáról, kezeléséről az adatok felhasználásának idejéről tájékoztatást adunk. Ilyen esetekeben az adatokat önkéntesen lehet megadni.

További alapelvünk, hogy az adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a jogszabályi felhatalmazás alapján kért adatokat. Gondoskodunk arról, hogy az adatokat a felhasználást követően biztonságos helyen őrízzük, vagy a felhasználás után megsemmisítjük, kizárva a lahatőségét is annak, hogy illetéktelenek az adatokhoz hozzáférjenek.

Adatkezelési tájékoztató 2021. évi (letölthető)