Környezeti nevelés

A környezeti nevelésnek és a fenntarthatóság pedagógiájának kiemelt jelentősége van az iskola életében. Megvalósításban az első osztálytól a nyolcadik osztályig, életkori sajátosságaiknak megfelelően mindenki részt vesz. A gyerekek gondolkodásmódjának megváltoztatása mellett az iskolán túlmutató ötletek megvalósításával a közvetlen lakókörnyezetet is befolyásoljuk.

2011 ÓTA ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA VAGYUNK 

1994-től kezdve nevelési programunk szerves része a környezeti nevelés. A fenntarthatóság pedagógiája nemcsak a napi tanítási gyakorlatban, hanem az éves munkaterv kiemelt feladataiban is megjelenik. Minden tanévben az egyik legjelentősebb rendezvényünk a témahét, amelynek egyik napján külső helyszínre szervezett programon vesz részt az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa.

 

A környezeti nevelés munkájában külső partnerek is segítségünkre vannak.

Együttműködési megállapodásunk van a Kerekerdő Egyesülettel, a Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel, a FEPAREC Kft-vel.