A DÖK feladata

A Diákönkormányzat az iskola tanulóinak közössége.
A DÖK célja biztosítani a diákközösségnek az intézményi folyamatokba való demokratikus részvételét, keretet biztosítani jogaik gyakorlásához, közreműködnek az iskolai célkitűzések megvalósításában.
A diákönkormányzat a tanulók hivatalos érdekképviseleti szerve, amelynek működése egyrészt a diákélet tevékenységére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos jogok (véleményező, javaslattevő), gyakorlására terjed ki.

A Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, melyet a tanulók (közösségek) fogadnak el, és a nevelőtestület hagy jóvá. A Diákönkormányzat döntéseit nyílt szavazással, többségi határozat alapján hozza.

A Diákönkormányzat vezető testületét az iskola tanulói választják oly módon, hogy negyedik évfolyamtól az osztályok 2-2 képviselőt küldenek a Diákönkormányzatba. A Diákönkormányzatba
delegált tanulók közül egy elnököt és egy elnökhelyettest választanak, akik a segítőtanár
támogatásával irányítják a DÖK tevékenységét és képviselik az intézmény tanulóközösségét.

A Diákönkormányzat munkáját 1 fő tanár segíti.
A Diákönkormányzat hetente egyszer ülésezik. Megvitatják a felmerült kérdéseket, aktuális eseményeket. Javaslatokat fogalmaznak meg az iskolavezetés felé, illetve az iskolavezetés kéréseit megbeszélik, az információkat továbbítják az osztályközösségüknek.

Az iskolavezetés kikéri a diákönkormányzat véleményét minden a diákokat érintő döntés előtt.
Döntenek a diákönkormányzat által szervezett programok szervezéséről, a lebonyolításáról, illetve saját működésük rendjéről. Megtervezik a programjaikat, a programokhoz szükséges támogatási igényeiket eljuttatják az iskolavezetés felé.
A DÖK képviselői folyamatosan figyelik a tanulók iskolai életével kapcsolatos feltételek meglétét, állapotát. Tapasztalataikat a képviseletükkel megbízott vezetőn keresztül, vagy közvetlenül jelzik az iskola vezetőjének.

Évente egy alkalommal diákfórumot szerveznek, ahol az iskola vezetőjéhez közvetlenül intézhetnek kérdéseket, fogalmazhatják meg kérdéseiket.