Dolgozóink, munkatársaink

A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.

Pedagógusok (2023/2024. tanév)
Ssz. Pedagógus neve Munkakör, szak Megbízás
1. Alexi Ferencné tanító, matematika szk. 3.a, Gyermekvédelmi fel.
2. Árva Katalin tanító, fejlesztőpedagógus  
3. Baloghné Rádi Éva könyvtáros tanár  
4. Bartucz-Baranyai Éva

tanító, testnevelés mt., gyógytestnevelő,
szakvizsgázott ped.

2.c of.
5. Bertalan Dorottya testnevelő tanár 5.c of.
6. Besencziné Rozsnyay Adrienn tanító, közművelődési szk., gyermektáncoktató 1.a of.
7. Bordás Pálné tanító, tanár - angol nyelv,
szakvizsgázott ped.
felsős intézményvezető-helyettes
8. Bors Krisztina tanító, magyar nyelv és irodalom mt. Tartós távollét
9. Budai Blanka tanító, vizuálisnevelés mt.,
drámapedagógus, szakvizsgázott ped.
4.b of., tankönyv-felelős, szakvezetés
10. Csegedi Attila testnevelő tanár  
11. Dóra Zsuzsanna tanár, magyar nyelv, történelem  
12. Erdész Anett tanító, magyar nyelv és irodalom mt. Tartós távollét
13. Faragó Réka tanító, angol nyelv mt. idegen nyelvi mkv.
14. Fodorné Branstädter Ágnes tanító, pénzügyi ismeretek, szakvizsgázott ped. 2.b of.,
15. Forgóné Vasvári Ildikó testnevelő tanár 8.b of.
16. Forrai Zoltánné tanító, magyar nyelv mt., magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott ped. 6.b, anyanyelvi mkv.
17. Földvári Ágnes Judit mérnöktanár, technika 6.c of.
18. Frank Andrea tanító, matematika mt. 2.c
19. Fürtös Alexandra tanító, magyar nyelv és irodalom mt. 3.b
20. Hajduné Porcsalmy Zsuzsa tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott ped. vizuálisnev. mt. Tartós távollét
21. Betöltetlen angol nyelv óraadók látják el
22. Hencz Gabriella tanár, angol nyelv, magyar nyelv Gyermekvéd fel.
23. Herczeg-Mbonu Natália tanító, id. nyelv mt., német tanár 4.a of., alsós tanítók mkv.
24. Horváth Beatrix tanár, pedagógia szak,
fejlesztőpedagógus
 
25. Johanné Salánki Gabriella tanító, magyar nyelv és irodalom mt. szakvizsgázott ped. 2.a, alsós matematika mkv.
26. Juhász Ildikó tanító, rajz szk. felsős napközi
27. Juhász Katalin tanár, magyar nyelv 8.c of. 
28. Jurca Anita tanító 1.b of.
29. Kátai Tamás tanár, testnevelés és földrajz szak testnevelés mkv.
30. Kiss Beatrix  tanár, rajz- és vizuális kultúra 7.a of., ökocsoport mkv.
31. Konrád Eszter tanító, matematika mt. 2.b
32. Kovács Tas János tanító, matematika mt. 5.a of.
33. Kozma Anikó tanító, könyvtárismeret mt., szakvizsgázott pedagógus alsós intézményvezető-helyettes
34. Kristóf Rebecca iskolapszichológus kristof.rebecca@szucsiskola.hu
35. Lévai András tanár, rajz és földrajz szak, szakvizsgázott ped. intézményvezető
36. Lowack Tamásné tanító, technika szk. 4.c of.
37. Mátyási Orsolya tanár, magyar nyelv és angol nyelv szak   
38. Mayerné Somogyi Márta tanár, történelem és ének-zene szak  
39. Mihalec Anikó tanár, matematika és informatika  
40. Mohácsi Anikó tanár, történelem szak, pénzügyi ismeretek szakvizsgázott ped. 6.a of., felsős of. mkv.
41. Nagy-Bolodár Éva gyógypedagógus  
42. Nagy Dóra tanító, angol nyelv mt. 3.c
43. Prófuszné Horváth Mónika tanító, szakvezetés, szakvizsgázott pedagógus 3.c of.
44. Ress Józsefné tanító, közművelődési szk. 4.c
45. Révászné Lászlóffy Szilvia tanító, vizuáliskultúra mt. 3.a of.
46. Sebestyén Regina tanító, matematika mt. drámapedagógia 2.a
47. Sélley Gabriella tanító, magyar nyelv és angol nyelv mt. 4.a
48. Soósné Fodor Tünde tanár, matematika, fizika, informatika 7.c of., felsős reál mkv.
49. Spingár-Nádházi Petra tanító, rajz szakos tanár 1.a
50. Sulyok-Rozgonyi Emőke tanító, anyanyelv mt. 1.c
51. Szalainé Szántó Szilvia tanító, matematika és ének-zene mt. 3.b of.
52. Szita-Tolnai Anna Mária tanító, testnevelés mt. Tartós távollét
53. Szücsné, Németh Melinda tanár, matematika és informatika szak 5.b of.
54. Urbánné Bajkai Edit tanár, biológia és földrajz szak 8.a of.
55. Vajda Ildikó testnevelő tanár Tartós távollét
56. Varga Judith tanár, biológia, földrajz szak, szakvizsgázott ped. 7.b of.
57. Dr. Varga Lászlóné tanár, kémia és matematika szak  
58. Vékás-Kovács Petra tanító, angol nyelv mt. 1.c of.
Óraadó pedagógusok (2023/2024. tanév)
1. Barta Ágnes tanár, angol nyelv szak óraadó
2. Bozsókiné Urkuti Anna tanító, angol nyelv mt. óraadó
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és ügyviteli dolgozók
1. Bakonyi Marietta pedagógiai asszisztens  
2. Balázs Ágnes iskolatitkár iskolatitkar@szucsiskola.hu
3. Cser Erika Karola pedagógiai asszisztens  
4. Kristál Csilla pedagógiai asszisztens  
5. Gál Tibor (Com5 Kft.) rendszergazda megbízással
6. Szentes Dorottya pedagógiai asszisztens  
Technikai dolgozók
1. Borbély Béla technikai dolgozó, udvari karbantartó megbízással
2. Fazekas Csaba  portás  
3. Samu István technikai dolgozó  
4. Szeifert Lászlóné  portás  
5. Szluka István gondnok  
6. üres technikai dolgozó helyettesítéssel ellátva
A nevelő-oktató munkát segítő külsős munkatársak
1. Rácz Tímea védőnő, SZEI
A és B héten kedd, szerda (8.00-14.00)

Az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos tájékoztatás az Információk menüben olvasható.
+36 30 467 7656, racztimea.vedono@gmail.com

2. Kaptur Orsolya szomatopedagógus, u.  gyógypedagógus EGYMI
3. Némethné Izer Szilvia tiflopedagógus, u. gyógypedagógus Gyengénlátók Intézete
4. Patkósné Lipcsák Renáta iskolai szociális segítő Család- és Gyermekjóléti Központ
5. Takácsné Raffai Erzsébet szurdopedagógus, utazó gyógypedagógus Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., EGYMI
6. Dr. Tóth Marian iskolaorvos  
Hit- és erkölcstanoktatók
1. Dobó-Nagy Ágota Zsófia református hitoktató  
2. Gerseiné Molnár Katalin katolikus hitoktató  
3. Molnárné Varró Mária evangélikus hitoktató  
4. Szinyériné Csontos Anna református hitoktató