Távollét igazolása tanulási időben

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 34/A §-a alapján 2013. január 1-től a 14. év alatti tanköteles korú tanulót, akit tanulási időben a rendőr igazoltat és nem tudja hitelt érdemlően igazolni a távollét okát, akkor az eljáró rendőr - a szülő egyidejű értesítése mellett - az iskolába visszakíséri a gyermeket.

A rendelkezés 2. bekezdése felsorolja mi a "hitelt érdemlő" igazolás. ("...hitelt érdemlő igazoláson a nevelési-oktatási intézmény, az orvos, valamint a 14. életévét be nem töltött tanuló szülője, törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolást kell érteni.")

Iskolánk tanulóira nem jellemző az iskola idő alatti igazolatlan hiányzás és a csellengés, azért az esetleges kellemetlenségek megelőzése érdekében felhívjuk a kedves szülők figyelmét, amennyiben arra szükség van gondoskodjanak megfelelő igazolásról. Ennek megkönnyítésére készítettünk egy igazolás mintát, aminek a kitöltésével és aláírásával igazolhatják gyermekük indokolt távollétét az iskolai foglalkozásokról.

Az igazoláshoz szükséges nyomtatványt a "Dokumentumok" menüpont alatt találják és onnan tölthetik le.