Főoldal

Köszöntöm a Szűcs Sándor Általános Iskola honlapjára látogató érdeklődőt. A honlappal segíteni szeretnénk az iskolaválasztás gondja előtt álló kedves szülőket, és tájékoztatni kívánjuk az iskolánkba járó tanulóinkat, szüleiket és minden érdeklődőt az aktuális eseményekről, tudnivalókról.

Lévai András, igazgató

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A Kormány 1102/2020. határozatában döntött a tantermen kívüli digitális munkarend szerinti oktatás megszervezéséről.

Március 16-án hétfőtől tantermen kívüli digitális munkarend kerül bevezetésre határozatlan ideig.

Az új munkarendre való átállás számunkra is új, a gyakorlat kialakítása, megszervezése nem egyszerű feladat. Igyekszünk minél zökkenőmentesebb átállást megvalósítani, de az átállás bizonyosan több napot igényel. Törekszünk körültekintően megszervezni a tennivalókat, de lehetséges, hogy szükség lesz a korábbi elképzelések módosítására, változtatására, amihez türelmüket kérjük!

Munkarend, ügyintézés

Az új munkarend ideje alatt a mindenkit érintő információkról, intézkedésekről igyekszünk folyamatosan tájékoztatást adni a honlapon, a KRÉTÁ-n és/vagy a megszokott osztály-levelezőn keresztül.

Az új tanrend ideje alatt a tanulók az iskolát nem látogathatják, a tanulás csak digitális platformokon keresztül történhet.

A rendkívüli jogrend érvényessége alatt az iskola nyitva tart, de csak az iskolavezetősége, a technikai dolgozók és azok a pedagógus alkalmazottak vagy asszisztensek tartózkodnak az épületben, akik a digitális oktatással járó feladatokat az iskolában végzik el.

Rendes munkaidőben 8.00 és 16:00 óra között az iskola telefonon (+36 1 233 2978) elérhető és irodaügyelet is lesz.

Az ebédbefizetés határozatlan ideig szünetel.

2020. március 16-án délután 15-17 óra között vihetik el a szülők a tanulók iskolában maradt otthoni tanuláshoz szükséges taneszközeit (tankönyvek, munkafüzetek, technika- és rajzdobozok).

A nyolcadikosok továbbtanulási jelentkezési lapjának módosításán nem változtatunk. A módosítás időpontját az osztályfőnökökkel kell egyeztetni.

Kommunikáció

A hivatalos kommunikáció elsődleges eszközei a KRÉTA üzenő- illetve az e-Ügyintézés felülete.

Amennyiben a KRÉTA elérésével a szülőknek vagy gyermeküknek gondjaik vannak vagy a hozzáférési azonosítók hiányoznak, kérem mindenképpen jelezzék Bordás Pálné bordaspalne.eva@szucsiskola.hu igazgatóhelyettesnek.

A pedagógusok elérhetők a KRÉTÁ-n keresztül, a megszokott osztálylevelezőkön keresztül, de a feladatok beküldésére a honlapon közzétett hivatalos pedagógus_név@szucsiskola.hu e-mail címeket javasoljuk használni.

A feldolgozandó tananyag kijelölésének módja:

A Köznevelési törvény szerint napi 3 tanítási óra időtartama érvényessé teszi a tanítási napot, és beszámíthatóvá a tanév rendjébe, az a minimum óraszám/időkeret, amit otthoni tanulásra szükséges fordítani.

A digitális oktatási tanrend ideje alatt minden nap legalább 3 tanítási egység (tanóra) digitális tananyagainak feldolgozását tervezzük. Az érintett tantárgyak száma naponta lehet magasabb is, de háromnál nem kevesebb.

Ehhez igazodva a jelenlegi elképzelésünk szerint a pedagógusok az osztályok napi órarendjében megjelölt tantárgyakból kiindulva naponta kijelölik a tanulnivalót és a kapcsolódó feladatokat, amiket határidőre vissza kell juttatni.

A feladatok kiadására eleinte a megszokott e-mailes felületeket és a KRÉTA házi feladat lehetőségeit használjuk, majd a későbbiekben tervezzük fokozatosan bevezetni az Office365 Teams modulját.

A kijelölt tanulnivalókat tanítók, szaktanárok állítják össze tantárgyanként pdf formátumú dokumentum formában – a taneszközök otthoni használatára építve, melybe beleillesztik a tanulást segítő internetes oldalak, videók, feladatok elérési lehetőségét.

Az adott tanítási napon 8.00 óráig közzétesszük a feladatkiosztások anyagát.

A tartalmak elérhetősége laptopon, asztali számítógépen, tableten és okostelefonon is lehetséges, de Internet elérés szükséges lesz. Ha ez nem megoldható, kérjenek osztálytárstól segítséget vagy jelezzék az iskolának, keresünk valamiféle megoldást.

A tanulást különféle alkalmazások, online felületek (Tankocka, Classdojo, Office365, Forms, KRÉTA kérdőívek, Google Drive, Youtube, Wordwall, PowerPoint, Prezi, stb) használatával segíthetik a tanárok. Ezek használatát a tanítók, szaktanárok jelölik meg egyéni döntésük alapján.

A tanuláshoz használatos tankönyvek jelentős része letölthető PDF változatban elérhető a http://www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon.

A számonkérés, beszámoltatás lehetséges rendje

A taneszközökbe (füzet, munkafüzet) saját kézzel elkészített feladatokat a szülők, vagy a tanulók a megadott határidőre mobiltelefonjukkal, tabletükkel lefotózva megküldhetik a kijelölt zárt csoportba a tanítónak/szaktanárnak, vagy a KRÉTA felületére feltöltehetik az adott tanóra mellékleteként.

Az online feladatmegoldások pl. Tankocka feladatmegoldás, Google Űrlapok, Kahoot és Online tesztek megoldása a feladat teljes megoldását követően a rendszerben nyomon tudja követni, tárolja a tanító, tanár pedagógus. Ezt beszámítja az értékelésbe.

Az írásbeli feleletekre kijelölt időben Google vagy Forms űrlappal, a KRÉTÁ-ban elkészített kérdőívvel vagy önálló írásbeli feladat megoldásával és leadásával (lefotózva vagy eljuttatva a kijelölt helyre) kerül sor. (A KRÉTA felületén lehetővé tettük, hogy a gyerekek is üzenhetnek tanáraiknak, illetve a 4. évfolyamosok és a felsősök feltölthetik a beadandó dokumentumaikat.)

Szóbeli feleletekre online formában kerülhet sor a rendkívüli intézkedések miatt. Hang- és videófelvétel megküldésével, vagy online élő kapcsolatban. (pl. youtube live, Skype, video chat formában).

A testnevelés tantárgy esetén az aktivitást igazoló fotó, videórészletek, esetleg aktivitást mérő applikáció képernyőképének megküldésével lehetséges.

A rajz, ének és technika tantárgyak esetén az elkészült alkotás, tárgy vagy kapcsolódó írásos feladat képes/videós dokumentálása lehet alkalmas a számonkérés teljesítésére.

Az új tanrend bevezetése nem mentesít a tanulási kötelezettségek teljesítése alól. A megvalósítást digitális platformokon pedagógus irányítással a szülők támogató együttműködésével valósítjuk meg.

A gyerekeket arra kérjük, hogy a megjelölt digitális tartalmak, tanulnivalók tanulmányozásában, a tanulásban, a kapott feladatok és gyakorlatok elkészítésében, visszaküldésében legyenek aktívak és együttműködőek.

Kérjük a szülők és a diákjaink támogató együttműködését az új munkarend minél hatékonyabb megvalósításában! A tervezett munkarendi kereteket folyamatosan felülvizsgáljuk, és igyekszünk aktualizálni a most még nem látható események tükrében!

Budapest, 2020. március 15.

Lévai András s.k.
intézményvezető

rolunk_irtak.png

TankerHírek tanévzáró száma

TankerHírek 99. szám,  100. szám (Pedagógiai Napok) 101. szám.
Karácsonyra megjelent a 102. szám is. 103. szám, 104. szám


Híreink

Ünnepi műsor a Nemzeti Ünnepre
Rendhagyó módon ünnepeltük az Nemzeti Ünnepünket.
Tovább »
Farsangi bál, 2020
Már a farsang farkát jelölő napokon is túl vagyunk, sőt a február 26-án volt hamvazószerdával a húsvét előtti böjti időszak kezdődött el, azért jól esik visszaemlékezni a február 14-i farsangi rendezvényünkre.
Tovább »
Étkezésbefizetés
Április hónapra 2020. március 11-én és egy héttel később, március 18-án lehet befizetni az ebédet.
Tovább »
Nyílt nap az iskolába készülőknek
Az iskolába készülő óvodás gyerekek szüleinek immár a harmadik nyílt napot tartjuk február 19-én.
Tovább »
Sítábor-2020, Gerlitzen
28 éve minden télen szervezünk sítábort, így az idén sem maradhatott el. Kátai Tamás testnevelő kollégánk vezetésével a téli szünet utáni hétvégén régi új helyre, az ausztriai Gerlitzenbe utaztak egyhetes sítáborba a gyerekek. A síelés, a táj és a tábor szépségeiről Káli László 3.a osztályos tanulónk számolt be.
Tovább »
Jövedelemadó egy százalékának felajánlása
Az új évvel hamarosan elkezdődik az adóbevallási időszak is. Kérjük ne feledkezzenek meg rendelkezni személyi jövedelemadójuk 1-1 %-nak felajánlásáról. Szeretnénk ha adójuk 1%-val az iskola alapítványát támogatnák. Felajánlásaikból összegyűlt pénzt az iskolai programok támogatására és az oktatásban használatos eszközök vásárlására fordítjuk.
Tovább »
Karácsonyi műsor a Szent István templomban
Szép hagyománya iskolánknak, hogy a karácsonyi szünet előtt ünnepi műsort adnak tanítványaink. Idén is az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia temploma adott méltó helyszínt az eseménynek. A meghatóan szép műsorról Nagy Szilvia tanárnő írt beszámolót.
Tovább »
Adventi gyertyagyújtás, 2019
Az idén december 1-én volt Advent első vasárnapja. A hétvégi eseményt megelőzendő az iskolában már pénteken meggyújtottuk az első gyertyát az aulában elhelyezett gyönyörű adventi koszorún. Aztán december 20-ig minden pénteken fellobbant egy aprócska láng a koszsorún... Az adventről Mudriján Dóra tanító nénink készített összefoglalót.
Tovább »
Megemlékezés Szűcs Sándor sírjánál
Iskolánk névadójának, Szűcs Sándornak november 23-án van a születésnapja. Ebből az alkalomból iskolánk képviseletében az 5. b osztály tanulói látogattak el osztályfőnökükkel a híres futballista sírhelyéhez a Rákoskeresztúri Új Köztemetőbe.
Tovább »
Sporteredmények
Már jócskán benne vagyunk a tanévben és már a versenyszezon is elindult. Megérkeztek az első sporteredményekről készített beszámolók.
Tovább »
< Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő >