Jövedelemadó egy százalékának felajánlása

Az új évvel hamarosan elkezdődik az adóbevallási időszak is. Kérjük ne feledkezzenek meg rendelkezni személyi jövedelemadójuk 1-1 %-nak felajánlásáról. Szeretnénk ha adójuk 1%-val az iskola alapítványát támogatnák. Felajánlásaikból összegyűlt pénzt az iskolai programok támogatására és az oktatásban használatos eszközök vásárlására fordítjuk.

Tisztelt Szülők! Tisztelt Felajánlók!

Köszönjük, hogy jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával az elmúlt évben is támogatták alapítványunkat. Az Önök felajánlásainak köszönhetően jelentős anyagi forrásokhoz jutott alapítványunk. Ebben az évben is számítunk a felajánlásaikra.

A Tartalmas Gyermekkor Alapítvány célja, hogy támogassa az iskolai szervezésű programokat, melyek a gyermekek szabadidős tevékenységét gazdagítják, valamint segítse az oktatást segítő eszközök, berendezések, taneszközök beszerzését.

Az elmúlt évben az Önök felajánlásaiból iskolabútorokat, fali táblákat, oktatást segítő eszközöket (a kémia és a fizika tantárgy kísérleti eszközeit gyarapítottuk), idegen nyelvi könyveket és informatikai eszközöket vásárolt az alapítvány. Az informatikai eszközpark gyarapításával lehetővé vált, hogy mindkét tagozaton korszerű eszközöket használhassanak pedagógusaink a tanórákon.

Az adójogszabályok lehetővé teszik, hogy magánszemélyek a befizetett adójuk meghatározott részének (1-1%-ának) felhasználásáról rendelkezzenek.

Iskolánk Tartalmas Gyermekkor Alapítványa a Főv. Bíróság 16. Pk. 67.996/1992/9. sz. végzése alapján 2000. október 2-ától közhasznú szervezetté vált. (Nyilvántartási szám: 2762.)
Céljaink elérése az Önök hathatós támogatása nélkül elképzelhetetlen. Jelenleg az alapítványi támogatások jelentik azt a lehetőség, amelyen keresztül anyagi hozzájárulásokkal támogathatóak törekvéseink. Minden felajánlás számít, ezért most nagyon fontos, hogy ne felejtkezzenek el rendelkezni adójuk 1%-ról.

Tisztelettel kérjük Önöket és ismerőseiket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák alapítványunkat.

Az alapítvány neve: TARTALMAS GYERMEKKOR ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18002399 - 1 - 41

Lehetőség van arra, hogy további anyagi támogatásokkal az osztályok elkülönítetten járuljanak hozzá a tantermek fejlesztéséhez. Ha az 1 %-ok felajánlásán túl is tudnak anyagi felajánlásokat tenni, hamarabb tudjuk fenti céljainkat elérni. Megkérjük Önöket, ha az osztályukat akár egyénileg, akár a szülői közösség összefogásával az 1 %-ok felajánlásán túl, de elkülönítetten szeretnék támogatni, akkor befizetéseiket az osztály megjelölésével a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett 10300002-20335823-00003285 számú számlára fizessék be. Támogató segítségüket tanítványaink nevében köszönjük!

Budapest, 2020. január 10.

Az alapítvány kuratóriuma és 
a Szűcs Sándor Általános Iskola közössége nevében:

Lévai András
intézményvezető