A papír újra használata

A tavaszi szünet előtti néhány napon "felborult" az órák rendje. A szokásos tavaszi témanapi programunkat rendeztük az iskolában. Téma: a papír újra használata.

iskola-faja1.jpg

A papír újra használata, avagy témanapok a Szűcs Sándor Általános Iskolában

A környezeti nevelés meghatározó és kiemelkedő feladata a Szűcs Iskolának. A fenntarthatóság gondolata napi szintű, folyamatos eleme az iskola pedagógiai tevékenységének. A hétköznapok tevékenysége mellett minden évben kiemelt jelentőségűek a tavaszi témanapok.

Az idei tanévben mérföldkőnek tekinthető keretek között, de egy régi-aktuális témát dolgoztunk fel: a papír újra használatát.

A téma feldolgozásának formai kerete - a korábbi évek tanóra szerű foglakozásaitól eltérően - a projektmunka volt, amit a fő szervező - Fodorné Branstädter Ágnes - álmodott meg. Az előkészítés, pontosabban a felkészülés, ha a munkatervi egyeztetéseket is beleértjük, a tanév elejétől, egész tanévben folyamatosan történt. A projektmunka elfogadásakor a tantestületünk bátor vállalkozást tett, hiszen ilyen jellegű tevékenységet legföntebb csak osztálynyi keretben próbáltak ki kollégáim. Külön dicséret illeti Fodornét, Ági nénit, aki mindvégig bízott a kollégáiban.

var.jpg

Már kora ősszel megalakult a 25 csapat, amiket a korábbi években már bevált módon szervezték meg, mégpedig úgy, hogy minden évfolyamról két vagy három tanuló került a csapatokba. A 20-24 fős csapatok vezetői - a hagyományoknak megfelelően - egy-egy nyolcadikos vagy hetedik osztályos tanuló lett. A szervezők, készülve az esetleges megbetegedésekre, arról is gondoskodtak, hogy a csoportvezetőknek helyetteseik is legyenek. Ők is teljes mértékben felkészültek a folyamatok irányítására. A projektforma miatt felnőtt mentorok is segítették a gyerekeket. Általában egy vagy két pedagógus kolléga vállalkozott egy-egy csapat támogatására. A projektmunkába a szülők is bekapcsolódtak, megvalósítva a fenntarthatóság pedagógiájának azon elvárását, hogy hatásaiban túlnyúlik az iskola keretein és ezáltal széleskörben hasznosulnak e nevelés célkitűzései.

A fenti módon kialakított csapatok a tanév során több alkalommal, szervezett módon kaptak lehetőséget a témanapi "témájuk" kiválasztására, a megvalósításra való felkészülésre. A csoporttalálkozók mellett, a csapattagok - a csapatvezetők irányításával - egymással, a szülőkkel és a mentoráló pedagógusokkal e-mailes formában tartották a kapcsolatot.

papirkosar.jpg

A tavaszi témanapok annyiban hasonlítottak a korábbi évek gyakorlatához, hogy az első két napon az iskolában tartott foglalkozásokon vettek részt a gyerekek, a harmadik napot pedig külső helyszínre szerveztük. Az idén Solymárra, az Alsó-Jegenye-völgybe vonultunk ki.

Hétfőn és kedden az évközben választott témát dolgozták föl a csapatok. A feladatuk volt, a papírról, a papírgyártásról a lehető legtöbb információt megszerezni és azokat úgy földolgozni, hogy mindenki számára használható ismeretté váljanak. Minden csapatban felkészült felelősei voltak az ismeretgyűjtésnek, a prezentációk elkészítésének és bemutatásának. Az elméleti munka mellett minden csapatnak el kellett készíteni egy olyan objektet (projekt-termék), ami a papír újra használatát prezentálta.

tarsasjatek.jpg

Ötletesebbnél, ötletesebb tárgyak, installációk születtek. Készült kéményen fészkelő gólya papírmaséból, 3D-s társasjáték színes újságpapírból, divatos földig érő ruhaköltemény szintén újságpapírból, hatalmas papírdobozokból épített kéttanteremnyi méretű labirintus ötletes feladatokkal, színes állatkert és a húsvét elengedhetetlen attribútumai, természetesen újságpapírból. Bizonyságul, hogy mindenki letette kézjegyét a megvalósítás során, készült egy iskola fája, aminek a leveleit a résztvevő gyerekek színes papírból kivágott kézkörvonalaiból állították össze. Ez a fa, a többi installációval együtt az iskola auláját díszíti.
Ezen a két napon szinte valamennyi csapat alaposan kitett magáért.
A második nap végén szakértő zsűri (az FKF edukációs csoportjának szakembereinek részvételével) értékelte a munkákat, de a gyerekek (a csapatok) is szavazhattak társaik kiállított munkáira.
A helyezések és a szervezők elfogult véleménye helyett álljon itt a szakemberek elismerő levele:

ujrahasznalati-verseny01.jpg

buszraszallas.jpg

A harmadik napon az egész iskola Solymárra utazott. A Paprikás-patak völgyében szerveztük az akadályversenyt, ahol ötletes és érdekes feladatokat kellett a csapatoknak végrehajtaniuk. A völgybe - ahová előzőleg települtek (volna) az egyes állomásokat irányító pedagógus kollégák - kétirányból indultak a gyerekek. Ehhez előzetesen úgy kellett irányítani a bennünket szállító 13 autóbuszt, hogy a völgy két végéhez felváltva érkezzenek a csapatok. Az állomásokra települő tanárokat szállító busz eltévedését kivéve, minden hibátlanul sikerült.

vizes-feladat.jpg

Az állomásokon izgalmas, ügyességet igénylő feladatok várták a gyerekeket. A nem tervezett kitérő miatt némi csúszással kezdődött ugyan a vetélkedés, de a jó szervezésnek köszönhetően fennakadás nélkül, valamennyi csapat eredményesen ment végig az állomásokon és így időben be tudták fejezni a versenyt. A hűvös idő ellenére a mozgásnak és a vidám feladatoknak köszönhetően a hangulat remek volt. Minden az elképzeléseknek megfelelően alakult, és hazafelé már egyik busz sem tévedt el. Időben, délután négy órára mindenki visszaérkezett az iskolához, ahol már a szülők várták a gyerekeket.
A gyerekek és a felnőttek is vidám, jó hangulatban töltötték el ezt a napot is.

labda-ernyo.jpg

Az utaztatás, az akadályverseny természeti környezetben történő lebonyolítása, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése, sok ember jól koordinált munkájának eredménye. Köszönet a szervezőknek a sikeres és eredményes programért.

Külön köszönet illeti a témanapok főszervezőjét, kitalálóját és irányítóját Fodorné Branstädter Ágnest, aki töretlen lelkesedéssel és elkötelezettséggel szervezte meg ezt a nagyszabású és rendkívül sikeres iskolai rendezvényt.

Lévai András
intézményvezető