16 óráig az iskolában

Az elmúlt napokban sokan érdeklődtek a gyerekek kötelező délutáni foglalkozásai felől. Az alábbiakban ezzel a kérdéssel kapcsolatosan adunk tájékoztatást.

A múlt hét szülői értekezletein vélhetőleg mindenki számára, akik ott voltak, egyértelmű tájékoztatást adtak kollégáim a 16 óráig tartandó foglalkozásokon való részvételről, illetve a felmentés lehetőségeiről és formájáról.

A köznevelési törvény valóban úgy fogalmaz, hogy 16 óráig az iskolában foglalkozásokat kell biztosítani, melyeken a részvétel kötelező. Ugyanakkor azt is lehetővé tette a jogszabály, hogy az igazgató felmentést adhat.

A törvényalkotó szándéka, még ha pontatlanul is fogalmaz a jogszabály, az volt, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek a délutáni felügyelete, foglalkoztatása, a leckeírási és tanulási lehetőségei korlátozottak vagy nem megoldottak, az iskolában kapjanak ellátást és lehetőséget a délutáni tanulásra, foglalkoztatásra. A sok kérdést bizonyára az generálta, hogy mindenkire kötelezően volt értelmezhető a jogszabály.

A mi értelmezésünkben, akinek a délutáni felügyelete, foglalkoztatása megoldott nekik lehetőségük van felmentést kérni a délutáni foglalkozások alól. Például az alsó tagozaton, azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei nem kérnek napközis ellátást, mert otthon biztosított a felkészülésük. Akiknek a szülei valamilyen rendszeres elfoglaltságot szerveznek (edzés, zenetanulás vagy egyéb más), lehetőségük van azokra a napokra felmentést kérni. Ugyanakkor jó lenne, ha mindenki belátná, az iskolában hatékony segítséget tudunk adni tanulószobán, korrepetáláson azoknak a tanulóknak, akiknek a tanulmányi munkája azért gyengébb, mert délután nem tudnak sem felügyeletet, sem egyéb segítséget adni a másnapi felkészüléshez. Ilyen esetekben feltétlenül számítunk a szülői együttműködésre. Akiknél a pedagógus indokoltnak látja a korrepetálást, a versenyre felkészítést - és erről időben értesítést kapott a szülő – a tanulót be lehet rendelni.

Akiknek délután foglalkozást tartanak az iskolában, akár napközit, tanulószobát, szakkört, felvételi előkészítőt, eseti korrepetálást, felkészítést vagy egyéb mást, köteles a foglalkozásokon részt venni. A hiányzását igazolni kell.

A délutáni foglalkozásokról az alábbi linkekről letölthető formanyomtatványok kitöltésével és az igazgatóhoz való eljuttatásával lehet mentességet kérni.

Általános felmentés a délutáni foglalkozások alól.
Felmentés a hét bizonyos napjaira a délutáni foglalkozások alól.