Tankönyvellátás 2017

Tisztelt Szülők!

A kormány döntése alapján a 2017/2018. tanévben valamennyi évfolyamon térítésmentesen biztosítja az állam a tankönyveket. A megrendelt tankönyveket az első tanítási napon (pénteken) kapják meg a gyerekek az iskolában.

Az egyes évfolyamokra megrendelt tankönyvek listáját az alábbi felsorolásban az évfolyamokra kattintással tölthetik le.

1. évfolyam tankönyvei
2. évfolyam tankönyvei
3. évfolyam tankönyvei
4. évfolyam tankönyvei
5. évfolyam tankönyvei
6. évfolyam tankönyvei
7. évfolyam tankönyvei
8. évfolyam tankönyvei

2017. augusztus 9.

A 2017/2018. tanévi tankönyvrendelések előkészítésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatót adjuk a kedves szülőknek. Kérjük szíves együttműködésüket.

A tanulók tankönyvellátása történhet:

1) térítésmentesen,
2) ingyenes vagy normatív kedvezmény útján,
3) az újpesti önkormányzat által az újpestieknek biztosított támogatással,
4) használt könyvek kölcsönzésével vagy vásárlásával,
5) tankönyvek vásárlásával.

1) 2017/18. tanévre első, második, harmadik, negyedik és ötödik osztályosoknak térítésmentesen biztosítja az állam a tankönyvet.

2) Ingyenes vagy normatív kedvezményt biztosít az állam azoknak, akik a 2013. évi CCXXXII törvény 4. § 2. bekezdésében felsorolt okok alapján arra jogosultak.

„…biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki:

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre.

A jogosultságról a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. sz mellékletének kitöltésével nyilatkozni kell, illetve a tankönyv csomag átvételekor a jogosultsághoz szükséges bizonylatokat be kell mutatni.

3) Az Újpesti Önkormányzat 2017-ben is biztosítja azoknak az 1-8. évfolyamos tanulóknak az ingyenes tankönyvet, akik a 24/2016. (XI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelnek.

"2017. évben az a tanuló gyermek részesül önkormányzati tankönyvtámogatásban (a továbbiakban: támogatás), aki

a) az Önkormányzat közigazgatási területén – fenntartóra tekintet nélkül – működő köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési intézmény) nappali tagozatos 1- 8. évfolyamos tanulója és oda a 2017/2018-as tanévre beiratkozott,

b) 2017. január 1-je és 2017. szeptember 1-je között folyamatosan bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik az Önkormányzat közigazgatási területén,

c) legalább egyik szülője vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a b) pont szerinti időszakban a gyermekkel azonos bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és

d) jogszabályban meghatározott normatív kedvezmény vagy más jogszabályi rendelkezés alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban."

Az újpesti önkormányzat támogatására való jogosultságról a tankönyvek átvétele előtt a szülőnek (gondviselőnek) nyilatkoznia kell. (NYILATKOZAT nyomtatvány)

4) Használt tankönyv kölcsönzésével.

A jogszabály szerint használt tankönyv: „az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által ingyen legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az iskola részére felajánlott tankönyv”. A meghatározásból következik, hogy ezeket a tankönyveket az iskolának év végén vissza kell gyűjtenie, majd azokat lehet kölcsönözni.

5) Akik egyik fent felsorolt csoportba sem tartoznak, a vásárlással juthatnak tankönyvhöz.

Akik a normatív kedvezményre jogosultak nyilatkozniuk kell a jogosultságról, és hogy igénylik-e a kedvezményt.  Az igényfelmérés a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. sz. mellékletének kitöltésével és visszaküldésével történik. A nyomtatványt az iskola honlapjáról tölthetik le.

A kitöltött és aláírt nyomtatványt az osztályfőnöknek kell visszajuttatni 2017. április 7-ig. (A jelenlegi 5-6-7. évfolyamos tanulókat érinti.)

Ha valaki használt tankönyvekkel szeretné megoldani gyermeke jövő évi tankönyvellátását, kérem ezt is jelezzék vissza az osztályfőnöknek.

Budapest, 2017. március 29.

Lévai András ig.