Elsős beiratkozás

ceruza2.jpg

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELSŐSÖK OSZTÁLYBASOROLÁSÁRÓL

1.a 1.b 1.c
Erdész Anett of. Jurca Anita of. Kozma Anikó of.
Spingár-Nádházi Petra Ress Józsefné Lendvai Lívia
A
1. Ágoston Nóra Nikol 1. Arany Bence Milán 1. Aranyos Albert Kornél
2. Balázs Bence 2. Árvai-Singorszki Marcell 2. Berta Ádám
3. Benyó Blanka Luca 3. Barakat Bálint Abdullah 3. Bíró Dóra
4. Békési Noémi 4. Berecz-Bolváry Erik Dániel 4. Blaskovics Zorka
5. Csiki Róza Sára 5. Bokor Máté László 5. Csereklye Nóra
6. Csontos Bence Dániel 6. Csézli Botond 6. Deim Lilien
7. Csontos Erik 7. Csontos Áron 7. Dóczi Réka
8. Fábián Zoé 8. Deli-Petrás Liliána 8. Farkas Sára Zsófia
9. Felföldi Bence 9. Eőry Dóra Hanna 9. Hernádi Ádám
10. Galbovy Simon Balázs 10. Forisek Alex 10. Horváth Bálint Zsolt
11. Győry Diána Izabella 11. Füstös Lilien 11. Horváth Henrik
12. Gyürk Ottó 12. Gyenes Nikolett 12. Johan Vince
13. Kiss Katalin Bea 13. Jáborszki Anna 13. Jusztus Emma
14. Kovács Noémi 14. Jáborszki Nóra 14. Malmos Alíz
15. Kóróczky Tamara Miléna 15. Kuti Barnabás 15. Nagy Dominika
16. Láng Dániel 16. Márkus Nimród 16. Nagy Kristóf
17. Nagy Dániel 17. Mohos Ákos 17. Nagy Rozina
18. Nedár Maja 18. Pernyész Ármin Roland 18. Nádor Lőrinc Patrik
19. Magola Máté 19. Rónaszéky Mira Bella 19. Ötvös Bence
20. Péter Bernárt László 20. Rózsahegyi Milán Levente 20. Ötvös Gergő
21. Raffai István Péter 21. Serédi Luca 21. Pallagi Júlia
22. Reich Erik András 22. Somogyi Bence Zsolt 22. Reznicsek Zsolt
23. Rostás Bence 23. Szabó Georgina Ágota 23. Schneider Pál
24. Sas Krisztián 24. Szabó Lilien Szófia 24. Séfer Ádám
25. Simon Erik 25. Tódor Milán 25. Spingár Ákos
26. Sulyok Sarolta Éva 26. Vnuk Benedek 26. Szalai Samu Gergő
27. Szobonya Luca 27. Windisch Ármin 27. Szaszkó Sándor
28. Vass Marianna Emma 28. Tóth Kristóf
29. Unyatinszki Linett Zorka
30. Zagyva Zsanett

Budapest, 2019. április 30.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐSÖK BEÍRATÁSÁRÓL

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az elsősök beíratásának időpontja:

2019. április 11. (csütörtök)
2019. április 12. (péntek)

A beíratás csütörtökön és pénteken is 8.00 és 19.00 óra között lesz az első emeleti irodában. Mindenki abban az iskolában íratkozik be amelyikben körzetes, vagy amelyiket választotta. A beiratás nem jelent automatikus felvételt. A beiratás után az igazgató dönt a felvételről, vagy a felvétel elutasításáról.
A döntésről a szülők értesítést kapnak.

A hiradásokban megjelent elektronikus úton történő beiratkozással (e-ügyintézés) kapcsolatos tájékoztatót itt olvashatják.
Kérem, mielőtt beiratkoznának mindenképpen olvassák el a tájékoztatót.
Az idén a szükséges igazolások az elektronikus rendszerbe előzetesen feltölthetők, de a jogszabályi előírások miatt személyes bemutatásra is szükség van.
Az e-Ügyintézés felülete itt érhető el. (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye iskolaérettségről, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)
 • a gyermek TAJ-kártyája (nem kötelező)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta /2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)/.
  A nyilatkozatok a "Dokumentumok" menüből vagy az alábbi listából tölthetők le.
Kérjük, a beiratkozás folyamatának gyorsításához lehetőleg előre töltsék ki a szükséges nyomtatványokat, nyilatkozatokat és hozzák magukkal a beiratkozáskor.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatalának vagy a beiratkozás után az intézményvezetőjének köteles bejelenteni. (Nkt.91.§)

Az iskolának felvételi kötelezettsége van az iskola körzetében lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendlekezőkkel szemben. (Az iskola körzetéhez tartozó utcákat a lentebb található felsorolás tartalmazza.)

A szabad férőhelyekre azok közül veszünk föl gyerekeket, akiknek a szülője (gondviselője) korábban írásban jelezte azt a szándékát, hogy gyermekének a Szűcs Sándor Általános Iskolát választotta.

Elsősorban azokat a kisgyermekeket vesszük föl, akiknek a különleges helyzete azt indokolja. A felvétel szempontjából különleges helyzet:
1. a testvére már iskolánk tanulója,
2. szülője az iskola vagy a kerület másik oktatási vagy önkormányzati fenntartású intézményének dolgozója,
3. a szülő munkahelye az iskola körzetében található,
Ezt követően vesszük figyelembe a kérelmeket a beérkezés sorrendjében.

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola körzetébe tartozó utcák jegyzéke:

 • Bródy Imre u.
 • Bucka u. páros oldal végig
 • Damjanich J. u. végig
 • Erdősor u. 1-11.
 • Erdősor u. páros oldal (2-46) végig
 • Falemez u. végig
 • Fénycső u. végig
 • Fóti út 56-58.
 • Hajló u. páros 2-34
 • Hajló u. páratlan végig
 • Intarzia u. végig
 • Izzó u. végig
 • Káposztásmegyeri u. végig
 • Megyeri u. 51-53.
 • Óceánárok u.páros végig
 • Óceánárok u. páratlan 9-33.
 • Pácoló u. végig
 • Pállya Celesztin u. végig
 • Pálya u. páros oldal 18-tól végig
 • Pálya u. páratlan oldal 5-től végig
 • Rajki M. tér 2-42.
 • Reviczky u. 32-42.
 • Ugró Gyula sor végig
 • Szérüskert u. végig
 • Szőnyi I. u. 2-54. és 1-25.
 • Tóth Aladár u. páros oldal
 • Tungsram u. páratlan 51-től végig
 • Vadgesztenye u. 1-15.
 • Vadgesztenye u. 2-8.
 • Vetés u. 1-9.
 • Vetés u. 2-22.
 • Vértes Marcell u. végig

A beíratásra szóló felhívást, amit az óvodában és az iskola bejáratánál is megtalálnak, az alábbiakban a honlapunkon is elérhetővé tesszük, illetve letölthető.

felhivas_plakat.jpg