Elsős beiratkozás

ceruza2.jpg

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐSÖK BEÍRATÁSÁRÓL

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2018/2019. tanév szeptemberétől az alább felsorolt gyermekek kezdik meg iskolánkban az első tanévüket:

1. A osztály

Az osztály tanítói: Johanné Salánki Gabriella - Libényiné Varga Klára

Boros Petra
Dalmadi Melinda
Erdődi Barnabás
Fekete Imre
Hegedűs Bertalan
Keresztes Botond László
Kunics Áron Boldizsár
Labáth Lilla Franciska
László Lili
Majkó Maximilián István
Markó Anna Norina
Mihalik Gergő Ármin
Nánási Áron
Németh Sebestyén Viktor
Onika Imola
Pernyész Ármin Roland
Pernesz Bence
Szabóki Vince
Szécsi Dávid
Székely-Kovács Regina
Szilágyi Panna
Szilágyi Réka
Van Veen Colin Etienne
Vasáros Lia
Zotter Zsombor Péter

1. B osztály

Az osztály tanítói: Fodorné Branstädter Ágnes - Tolnai Anna

Bak Julianna
Balázs Nimród
Bassola Zsombor Ábel
Egri Zsófia Dóra
Esztergályos Réka
Gál Róbert
Herczeg Patrik
Herczeg Richárd
Hermann Balázs
Jobbágy Nóra Zsófia
Kovács Réka Liza
Nagy Dénes
Nagypál Liliom
Nagy Viktória
Oláh Kristóf Marcell
Plesovszki Krisztián
Reppa Tamás Igor
Révai Réva Bendegúz
Svigruha Norbert Richárd
Szabó Levente Bence
Szebényi Gréta
Török Panka
Ürmösi Petra

1. C osztály

Az osztály tanítói: Laczkó Katalin - Mudriján Dóra

Barsi Bendegúz
Berkes Réka
Biró András
Fábián Fruzsina
Hegyi Levente
Hirling Viktória
Imre Karolina Tamara
Gombás Bálint
Kardos Vanessza Katalin
Katus Zalán Pál
Kocsis Dominik Zoltán
Kolev Boglárka Ráhel
Korcsog István
Kőszegi Orsolya
Markos Enéh Réka
Mészáros Benjamin Patrik
Molnár Zoltán Gergely
Náhóczki Viktor Tibor
Rázmán Botond Ábel
Sebhelyi-Vezér Petra
Sebők Bence Dániel
Torják Réka
Tucsek Kyra

Budapest, 2018. április 25.

Lévai András
igazgató

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az elsősök beíratásának időpontja:

2018. április 12. (csütörtök)
2018. április 13. (péntek)

A beíratás csütörtökön és pénteken is 8.00 és 19.00 óra között lesz az első emeleti irodában. Mindenki abban az iskolában íratkozik be amelyikben körzetes, vagy amelyiket választotta. A beiratás nem jelent automatikus felvételt. A beiratás után az igazgató dönt a felvételről, vagy a felvétel elutasításáról.
A döntésről a szülők értesítést kapnak.

A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye iskolaérettségről, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)
 • a gyermek TAJ-kártyája (nem kötelező)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta /2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)/.
  A nyilatkozatok a "Dokumentumok" menüből vagy az alábbi listából tölthetők le.
Kérjük, a beiratkozás folyamatának gyorsításához lehetőleg előre töltsék ki a szükséges nyomtatványokat, nyilatkozatokat és hozzák magukkal a beiratkozáskor.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatalának vagy a beiratkozás után az intézményvezetőjének köteles bejelenteni. (Nkt.91.§)

Az iskolának felvételi kötelezettsége van az iskola körzetében lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendlekezőkkel szemben. (Az iskola körzetéhez tartozó utcákat a lentebb található felsorolás tartalmazza.)

A szabad férőhelyekre azok közül veszünk föl gyerekeket, akiknek a szülője (gondviselője) korábban írásban jelezte azt a szándékát, hogy gyermekének a Szűcs Sándor Általános Iskolát választotta.

Elsősorban azokat a kisgyermekeket vesszük föl, akiknek a különleges helyzete azt indokolja. A felvétel szempontjából különleges helyzet:
1. a testvére már iskolánk tanulója,
2. szülője az iskola vagy a kerület másik oktatási vagy önkormányzati fenntartású intézményének dolgozója,
3. a szülő munkahelye az iskola körzetében található,
Ezt követően vesszük figyelembe a kérelmeket a beérkezés sorrendjében.

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola körzetébe tartozó utcák jegyzéke:

 • Bródy Imre u.
 • Bucka u. páros oldal végig
 • Damjanich J. u. végig
 • Erdősor u. 1-11.
 • Erdősor u. páros oldal (2-46) végig
 • Falemez u. végig
 • Fénycső u. végig
 • Fóti út 56-58.
 • Hajló u. páros 2-34
 • Hajló u. páratlan végig
 • Intarzia u. végig
 • Izzó u. végig
 • Káposztásmegyeri u. végig
 • Megyeri u. 51-53.
 • Óceánárok u.páros végig
 • Óceánárok u. páratlan 9-33.
 • Pácoló u. végig
 • Pállya Celesztin u. végig
 • Pálya u. páros oldal 18-tól végig
 • Pálya u. páratlan oldal 5-től végig
 • Rajki M. tér 2-42.
 • Reviczky u. 32-42.
 • Ugró Gyula sor végig
 • Szérüskert u. végig
 • Szőnyi I. u. 2-54. és 1-25.
 • Tóth Aladár u. páros oldal
 • Tungsram u. páratlan 51-től végig
 • Vadgesztenye u. 1-15.
 • Vadgesztenye u. 2-8.
 • Vetés u. 1-9.
 • Vetés u. 2-22.
 • Vértes Marcell u. végig

A beíratásra szóló felhívást, amit az óvodában és az iskola bejáratánál is megtalálnak, az alábbiakban a honlapunkon is elérhetővé tesszük, illetve letölthető.