Elsős beiratkozás

A 2018/2019. tanévben elsős kisgyermekek szüleinek 2017. november 22-én és 23-án nyílt napokat tartunk. A nyílt napok programját az óvodáknak is kiküldtük, de innen is letölthetik és tájékozódhatnak. Iskolánkról bővebb információt az "Iskolánkról" menüpont alatt olvashatnak.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐS BEÍRATÁSRÓL

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az alább felsorolt kisgyerekeket vettük föl a szeptemberben induló első osztályokba a 2017/2018. tanévre:

1.a osztály

Osztályfőnök: Besencziné Rozsnyay Adrienn
Osztálytanító: Gyimesi Gyöngyike

 1. Asztalos Balázs Attila
 2. Balogh Zalán Márton
 3. Bene Dávid
 4. Czagány Zsombor
 5. Debreczeni Erik Olivér
 6. Fazekas Dániel
 7. Fricska Zsófi
 8. Hinczák Márk Dániel
 9. Huszár Márk
 10. Káli László
 11. Kiss Dominik
 12. Komáromi Luca Dorka
 13. Kristál Natália
 14. Lénárd Zóra
 15. Levik Laura Anna
 16. Marosfi Ádám
 17. Reppa Vivien
 18. Sebő Szófia
 19. Sillye Boldizsár
 20. Szabóki Sándor
 21. Tátrai Nikolett
 22. Ökrös Bence
 23. Varga Noémi Dóra
 24. Vass Levente Pál
 25. Várady Zita

1.b osztály

Osztályfőnök: Györk Krisztina
Osztálytanító: Szalainé Szántó Szilvia

 1. Benyo Flóra Alexandra
 2. Dehelán Márton
 3. Erdei Jázmin Boglárka
 4. Erős Bence Gábor
 5. Ézsiás Petra
 6. Galambos-Landgraf Katalin
 7. Greguricz Gergő
 8. Gulyás Jenő
 9. Hegyi Hunor
 10. Herczeg Dániel
 11. Jákim Bendegúz
 12. Káldy Botond
 13. Kicska Lora Szilvia
 14. Kovács Adél Nóra
 15. Kovács Norina Szonja
 16. Kunos Luca
 17. Lászlófi Péter
 18. Melicher Laura
 19. Melicher Viktória
 20. Szabados Tas Zalán
 21. Török Ádám
 22. Üveges Dorina Szonja
 23. Valkóczi Polla
 24. Varga Domonkos Lázár
 25. Varga Szonja
 26. Zagyva Balázs

1.c osztály

Osztályfőnök: Prófuszné Horváth Mónika
Osztálytanító: Herczeg-Mbonu Natália

 1. Benkő Veronika Viola
 2. Blaskovics Marcell
 3. Bosnyák Kendra
 4. Csordos László
 5. Franta Imola Anita
 6. Garas Zóra Boglár
 7. Gyimesi Enikő
 8. Illés-Horváth Szonja
 9. Kassányi Levente Antal
 10. Kecskés Annamária
 11. Magola Gergő
 12. Mezei Viktor Krisztián
 13. Mocsnik Gergő
 14. Nagy Zille
 15. Nicolaie Norina Lea
 16. Oroszki Lara Csenge
 17. Proszt Marcell
 18. Sárai Dominik
 19. Szabó Áron
 20. Sztranyák Márton
 21. Tóth Áron
 22. Tóth Bálint
 23. Tóth Laura
 24. Tölcsér Artúr Lehel
 25. Varga Lilla Zsuzsanna
 26. Veresh Péter

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az elsősök beíratásának időpontja:

2017. április 20. (csütörtök)
2017. április 21. (péntek)

A beíratás csütörtökön és pénteken is 8.00 és 19.00 óra között lesz az első emeleti irodában. Az első napon csak a körzetes tanulók beiratása történik.

A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye iskolaérettségről, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)
 • a gyermek TAJ-kártyája (nem kötelező)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta /2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)/.
  A nyilatkozatok a "Dokumentumok" menüből vagy az alábbi listából tölthetők le.
Kérjük, a beiratkozás folyamatának gyorsításához lehetőleg előre töltsék ki a szükséges nyomtatványokat, nyilatkozatokat és hozzák magukkal a beiratkozáskor.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatalának vagy a beiratkozás után az intézményvezetőjének köteles bejelenteni. (Nkt.91.§)

Az iskolának felvételi kötelezettsége van az iskola körzetében lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendlekezőkkel szemben. (Az iskola körzetéhez tartozó utcákat a lentebb található felsorolás tartalmazza.)

A szabad férőhelyekre azok közül veszünk föl gyerekeket, akiknek a szülője (gondviselője) korábban írásban jelezte azt a szándékát, hogy gyermekének a Szűcs Sándor Általános Iskolát választotta.

Elsősorban azokat a kisgyermekeket vesszük föl, akiknek a különleges helyzete azt indokolja. A felvétel szempontjából különleges helyzet:
1. a testvére már iskolánk tanulója,
2. szülője az iskola vagy a kerület másik oktatási vagy önkormányzati fenntartású intézményének dolgozója,
3. a szülő munkahelye az iskola körzetében található,
Ezt követően vesszük figyelembe a kérelmeket a beérkezés sorrendjében.

Az újpesti iskolákhoz tartozó utcák listája (körzetek) innen tölthetők le.

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola körzetébe tartozó utcák jegyzéke:

 • Bródy Imre u.
 • Bucka u. páros oldal végig
 • Damjanich J. u. végig
 • Erdősor u. 1-11.
 • Erdősor u. páros oldal (2-46) végig
 • Falemez u. végig
 • Fénycső u. végig
 • Fóti út 56-58.
 • Hajló u. páros 2-34
 • Hajló u. páratlan végig
 • Intarzia u. végig
 • Izzó u. végig
 • Káposztásmegyeri u. végig
 • Megyeri u. 51-53.
 • Óceánárok u.páros végig
 • Óceánárok u. páratlan 9-33.
 • Pácoló u. végig
 • Pállya Celesztin u. végig
 • Pálya u. páros oldal 18-tól végig
 • Pálya u. páratlan oldal 5-től végig
 • Rajki M. tér 2-42.
 • Reviczky u. 32-42.
 • Ugró Gyula sor végig
 • Szérüskert u. végig
 • Szőnyi I. u. 2-54. és 1-25.
 • Tóth Aladár u. páros oldal
 • Tungsram u. páratlan 51-től végig
 • Vadgesztenye u. 1-15.
 • Vadgesztenye u. 2-8.
 • Vetés u. 1-9.
 • Vetés u. 2-22.
 • Vértes Marcell u. végig

A beíratásra szóló felhívást, amit az óvodában és az iskola bejáratánál is megtalálnak, az alábbiakban a honlapunkon is elérhetővé tesszük, illetve letölthető.