Elsős beiratkozás

ceruza2.jpg

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐSÖK BEÍRATÁSÁRÓL

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az elsősök beíratásának időpontja:

2019. április 11. (csütörtök)
2019. április 12. (péntek)

A beíratás csütörtökön és pénteken is 8.00 és 19.00 óra között lesz az első emeleti irodában. Mindenki abban az iskolában íratkozik be amelyikben körzetes, vagy amelyiket választotta. A beiratás nem jelent automatikus felvételt. A beiratás után az igazgató dönt a felvételről, vagy a felvétel elutasításáról.
A döntésről a szülők értesítést kapnak.

A hiradásokban megjelent elektronikus úton történő beiratkozással (e-ügyintézés) kapcsolatos tájékoztatót itt olvashatják.
Kérem, mielőtt beiratkoznának mindenképpen olvassák el a tájékoztatót.
Az idén a szükséges igazolások az elektronikus rendszerbe előzetesen feltölthetők, de a jogszabályi előírások miatt személyes bemutatásra is szükség van.
Az e-Ügyintézés felülete itt érhető el. (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap)

A beíratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye iskolaérettségről, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)
 • a gyermek TAJ-kártyája (nem kötelező)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta /2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)/.
  A nyilatkozatok a "Dokumentumok" menüből vagy az alábbi listából tölthetők le.
Kérjük, a beiratkozás folyamatának gyorsításához lehetőleg előre töltsék ki a szükséges nyomtatványokat, nyilatkozatokat és hozzák magukkal a beiratkozáskor.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatalának vagy a beiratkozás után az intézményvezetőjének köteles bejelenteni. (Nkt.91.§)

Az iskolának felvételi kötelezettsége van az iskola körzetében lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendlekezőkkel szemben. (Az iskola körzetéhez tartozó utcákat a lentebb található felsorolás tartalmazza.)

A szabad férőhelyekre azok közül veszünk föl gyerekeket, akiknek a szülője (gondviselője) korábban írásban jelezte azt a szándékát, hogy gyermekének a Szűcs Sándor Általános Iskolát választotta.

Elsősorban azokat a kisgyermekeket vesszük föl, akiknek a különleges helyzete azt indokolja. A felvétel szempontjából különleges helyzet:
1. a testvére már iskolánk tanulója,
2. szülője az iskola vagy a kerület másik oktatási vagy önkormányzati fenntartású intézményének dolgozója,
3. a szülő munkahelye az iskola körzetében található,
Ezt követően vesszük figyelembe a kérelmeket a beérkezés sorrendjében.

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola körzetébe tartozó utcák jegyzéke:

 • Bródy Imre u.
 • Bucka u. páros oldal végig
 • Damjanich J. u. végig
 • Erdősor u. 1-11.
 • Erdősor u. páros oldal (2-46) végig
 • Falemez u. végig
 • Fénycső u. végig
 • Fóti út 56-58.
 • Hajló u. páros 2-34
 • Hajló u. páratlan végig
 • Intarzia u. végig
 • Izzó u. végig
 • Káposztásmegyeri u. végig
 • Megyeri u. 51-53.
 • Óceánárok u.páros végig
 • Óceánárok u. páratlan 9-33.
 • Pácoló u. végig
 • Pállya Celesztin u. végig
 • Pálya u. páros oldal 18-tól végig
 • Pálya u. páratlan oldal 5-től végig
 • Rajki M. tér 2-42.
 • Reviczky u. 32-42.
 • Ugró Gyula sor végig
 • Szérüskert u. végig
 • Szőnyi I. u. 2-54. és 1-25.
 • Tóth Aladár u. páros oldal
 • Tungsram u. páratlan 51-től végig
 • Vadgesztenye u. 1-15.
 • Vadgesztenye u. 2-8.
 • Vetés u. 1-9.
 • Vetés u. 2-22.
 • Vértes Marcell u. végig

A beíratásra szóló felhívást, amit az óvodában és az iskola bejáratánál is megtalálnak, az alábbiakban a honlapunkon is elérhetővé tesszük, illetve letölthető.

felhivas_plakat.jpg