Alkalmazottak

A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.

Pedagógusok (2019/2020. tanév)

Ssz Pedagógus neve Munkakör, szak
Megbízás
1. Árva Katalin fejlesztópedagógus
2. Besencziné Rozsnyay Adrienn
tanító, gyermektáncoktató 3.a of.
3. Bordás Pálné
tanító, tanár - angol nyelv,
szakvizsgázott ped.
felsős ivh.
4. Budai Blanka
tanító, drámapedagógus,
szakvizsgázott ped.
4.b of., tankönyv-felelős
5. Csegedi Attila testnevelő-edző 7.a of.
6. Dóra Zsuzsanna tanár, magyar nyelv, történelem 5.c of. DÖK
7. Fodorné Branstädter Ágnes
tanító, szakvizsgázott ped. 2.b of., mkv.
8.
9. Garda-Farczádi Ibolya tanár, matematika 6.a of.
10.
11. Hajduné Porcsalmy Zsuzsa tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott ped. vizuálisnev. mt. Tartós távollét
12. Hegedüs Imola tanár, francia nyelv felsős napközi
13. Hencz Gabriella
tanár, angol nyelv, magyar nyelv
5.b of., Gyermekvéd fel.
14. Herczeg-Mbonu Natália tanító, német tanár 3.c
15. Hingyi-Erdész Anett tanító, magyar nyelv és irodalom mt. 1.a of.
16. Johanné Salánki Gabriella
tanító, magyar nyelv és irodalom mt. szakvizsgázott pedagógus (tehetséggond.) 2.a of.
17. Juhász Katalin
tanár, magyar nyelv 8.b of. mkv.
18. Jurca Anita
tanító, 1.b of.
19. Kátai Tamás
tanár, testnevelés, földrajz mkv.
20. Kiss Beatrix
tanár, rajz- és vizuális kultúra 7.b of.
21. Kiss Szimonetta tanár, biológia (term.ism.)
22. Kozma Anikó
tanító, könyvtárismeret mt. 
szakvizsgázott pedagógus (tehetséggond.)
1.c of. mkv. KAT
23.
24. Laczkó Katalin
tanító, pedagógia szk. 2.c of.
25.
26. Lévai András
tanár, rajz, földrajz,
szakvizsgázott ped.
intézményvezető
igazgato@szucsiskola.hu
27. Libényiné Varga Klára
tanító, technika és pedagógia szk. 2.a
28. Lowack Tamásné
tanító, technika szk. 4.c of.
29. Mayerné Somogyi Márta
tanár, történelem, ének 6.b of. mkv. KAT
30. Mátyási Orsolya tanár, angol nyelv, magyar nyelv 6.c of.
31.
32.
33. Nagy-Mátyus Mirella tanító, angol nyelv
34.
35. Prófuszné Horváth Mónika
tanító 3.c of.
36.
37. Ress Józsefné tanító, közművelődési szk. 1.b, mkv.
38. Révászné Lászlóffy Szilvia tanító 1.a (helyettesítő)
39.
Soósné Fodor Tünde
tanár, matematika, fizika, informatika 7.c of., mkv.
40. Spingár-Nádházi Petra tanító, rajz szakos tanár tartós távollét
41.
42. Szabady Réka
tanító, angol nyelv
mkv.
43. Szivos Jánosné
tanító, tanár  (technika mt.)

44. Szücs Balázsné, Németh Melinda
tanár, matematika, informatika 5.a of.
45. Szalainé Szántó Szilvia
tanító, matematika, ének-zene mt.
3.b osztályfőnök
46. Szita-Tolnai Anna Mária tanító, testnevelés mt. 2.b
47. Urbánné Bajkai Edit tanár, biológia, földrajz
48. Vajda Ildikó tanár, testnevelés
49. Dr. Varga Lászlóné tanár, kémia, matematika
50.
51. Dézsi Ágnes iskolapszichológus
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és ügyviteli dolgozók
1. Bakonyi Marietta
pedagógiai asszisztens

2. Cser Erika Karola pedagógiai asszisztens
3. Balázs Ágnes iskolatitkár iskolatitkar@szucsiskola.hu
4. Szatmári Boldizsár rendszergazda megbízással
5. Szentes Dorottya pedagógiai asszisztens
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő külsős alkalmazottak
1. Budai Éva logopédus Nev. Tan.
2. Tóth Ágnes logopédus, utazó gyógypedagógus szakszolg.
3. Vitó Gabriella logopédus, utazó gyógypedagógus szakszolg.
4. Kaptur Orsolya tiflopedagógus, u. gyógypedagógus Gyengénlátók. I.
5. Dr. Tóth Marianna iskolaorvos
6. Juhász Katalin védőnő A és B héten kedd, péntek
B héten szerda
7. Farkas Enikő hitoktató katolikus
8. Gerseiné Molnár Katalin hitoktató katolikus
9. Neuwirth Tibor hitoktató református
10. Solymár Gábor Tamásné hitoktató evangélikus
11. Zámbóné Ivanics Hajnalka hitoktató református
Technikai dolgozók (2019/2020.)

Név Munkakör
1. Fazekas Csaba
technikai dolgozó, portás

2. Kovács László technikai dolgozó, kertgondozó-karbantartó
3. Samu István
technikai dolgozó
4. Spernogáné Tóth Anna technikai dolgozó
5. Szluka István gondnok
6. Takács Zoltánné technikai dolgozó, portás