Alkalmazottak

A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.

Pedagógusok (2019/2020. tanév)

Ssz Pedagógus neve Munkakör, szak
Megbízás
1. Árva Katalin fejlesztópedagógus
2. Besencziné Rozsnyay Adrienn
tanító, gyermektáncoktató 3.a of.
3. Bordás Pálné
tanító, tanár - angol nyelv,
szakvizsgázott ped.
felsős ivh.
4. Budai Blanka
tanító, drámapedagógus,
szakvizsgázott ped.
4.b of., tankönyv-felelős
5. Csegedi Attila testnevelő-edző 7.a of.
6. Dóra Zsuzsanna tanár, magyar nyelv, történelem 5.c of. DÖK
7. Fodorné Branstädter Ágnes
tanító, szakvizsgázott ped. 2.b of., mkv.
8. Földi Ferenc tanár, angol nyelv, történelem 8.a of.
9. Garda-Farczádi Ibolya tanár, matematika 6.a of.
10. Gyimesi Gyöngyike tanító, vizuáliskultura mt. 3.a, könyvtár
11. Györk Krisztina
tanító, természetismeret mt. fejlesztőpedagógia szakvizsgázott ped. 3.b of.
12. Hajduné Porcsalmy Zsuzsa tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott ped. vizuálisnev. mt. Tartós távollét
13. Hegedüs Imola tanár, francia nyelv felsős napközi
14. Hencz Gabriella
tanár, angol nyelv, magyar nyelv
5.b of., Gyermekvéd fel.
15. Herczeg-Mbonu Natália tanító, német tanár 3.c
16. Hingyi-Erdész Anett tanító, magyar nyelv és irodalom mt. 1.a of.
17. Johanné Salánki Gabriella
tanító, magyar nyelv és irodalom mt. szakvizsgázott pedagógus (tehetséggond.) 2.a of.
18. Juhász Katalin
tanár, magyar nyelv 8.b of. mkv.
19. Jurca Anita
tanító, 1.b of.
20. Kátai Tamás
tanár, testnevelés, földrajz mkv.
21. Kiss Beatrix
tanár, rajz- és vizuális kultúra 7.b of.
22. Kiss Szimonetta tanár, biológia (term.ism.)
23. Kozma Anikó
tanító, könyvtárismeret mt. 
szakvizsgázott pedagógus (tehetséggond.)
1.c of. mkv. KAT
24. Kőszegvári Noémi tanító, fejlesztőpedagógus
25. Laczkó Katalin
tanító, pedagógia szk. 2.c of.
26. Lendvai Lívia
tanító, anyanyelv mt. 1.c
27. Lévai András
tanár, rajz, földrajz,
szakvizsgázott ped.
intézményvezető
igazgato@szucsiskola.hu
28. Libényiné Varga Klára
tanító, technika és pedagógia szk. 2.a
29. Lowack Tamásné
tanító, technika szk. 4.c of.
30. Mayerné Somogyi Márta
tanár, történelem, ének 6.b of. mkv. KAT
31. Mátyási Orsolya tanár, angol nyelv, magyar nyelv 6.c of.
32. Miklovicz Ildikó tanító, informatika 4.b (helyettesítő)
33. Mudriján Dóra tanító, vizuálisnevelés műv. ter. 2.c
Gyermekvéd.fel.
34. Nagy-Mátyus Mirella tanító, angol nyelv
35. Nagy Szilvia
tanár, angol nyelv
36. Palkó László tanár, matematika 8.c of., mkv.
37. Prófuszné Horváth Mónika
tanító 3.c of.
38. Reiter Marianna tanító 4.a
39. Ress Józsefné tanító, közművelődési szk. 1.b, mkv.
40. Révászné Lászlóffy Szilvia tanító 1.a (helyettesítő)
41. Rönkösné Gadácsi Vera
tanár, biológia, földrajz, technika nyugdíjazás, felmentési idejét tölti
42.
Soósné Fodor Tünde
tanár, matematika, fizika, informatika 7.c of., mkv.
43. Spingár-Nádházi Petra tanító, rajz szakos tanár tartós távollét
44. Surányi Lívia
tanító 4.a of., mkv.
45. Szabady Réka
tanító, angol nyelv
mkv.
46. Szivos Jánosné
tanító, tanár  (technika mt.)

47. Szücs Balázsné, Németh Melinda
tanár, matematika, informatika 5.a of.
48. Szalainé Szántó Szilvia
tanító, matematika, ének-zene mt.
3.b
49. Tolnai Anna Mária tanító, testnevelés mt. 2.b
50. Urbánné Bajkai Edit tanár, biológia, földrajz
51. Vajda Ildikó tanár, testnevelés
52. Dr. Varga Lászlóné tanár, kémia, matematika
53. Varga Mónika tanító, pedagógia tanár, szakvizsgázott pedagógus
alsós ivh.
54. Dézsi Ágnes iskolapszichológus
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és ügyviteli dolgozók
1. Bakonyi Marietta
pedagógiai asszisztens

2. Cser Erika Karola pedagógiai asszisztens
3. Egriné Ökrös Edina pedagógiai asszisztens

4. Balázs Ágnes iskolatitkár iskolatitkar@szucsiskola.hu
5. Szatmári Boldizsár rendszergazda megbízással
6. Szentes Dorottya pedagógiai asszisztens
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő külsős alkalmazottak
1. Budai Éva logopédus Nev. Tan.
2.
logopédus, utazó gyógypedagógus szakszolg.
3. Vitó Gabriella logopédus, utazó gyógypedagógus szakszolg.
4.
tiflopedagógus, u. gyógypedagógus Gyengénlátók. I.
5. Dr. Tóth Marianna iskolaorvos
6. Juhász Katalin védőnő

A és B héten kedd, péntek
B héten szerda

Technikai dolgozók (2019/2020.)

Név Munkakör
1. Fazekas Csaba
technikai dolgozó, portás

2. Kovács László technikai dolgozó, kertgondozó-karbantartó
3. Samu István
technikai dolgozó
4. Spernogáné Tóth Anna technikai dolgozó
5. Szluka István gondnok
6. Takács Zoltánné technikai dolgozó, portás