Alkalmazottak

A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.

Pedagógusok (2016/2017. tanév)

Ssz Pedagógus neve Munkakör, szak
Megbízás
1. Besencziné Rozsnyay Adrienn
tanító, gyermektáncoktató 4.a of.
2. Bihariné Holéczi Ágnes
tanár, történelem, magyar nyelv könyvtár, DÖK
3. Bognár Judit
tanító 1.b of.
4. Bordás Pálné
tanító, tanár - angol nyelv,
szakvizsgázott ped.
felsős ivh.
5. Budai Blanka
tanító, drámapedagógus,
szakvizsgázott ped.
1.b, tankönyv-felelős
6. Csegedi Attila testnevelő-edző
7. Csontos Andrea tanár, angol nyelv, történelem
8. Dora Zsuzsanna tanár, magyar nyelv, történelem 6.b of.
9. Dr. Varga Lászlóné
tanár, matematika, kémia 7.a of.
10. Erdész Anett tanító, 2.a
11. Fodorné Branstädter Ágnes
tanító 3.b of., mkv.
12. Földi Ferenc tanár, angol nyelv, történelem 5.a of.
13. Frank Csaba Krisztián tanár, biológia, környezetvédelem felsős napközi
14. Gerencsérné Oláh Marianna
tanító 1.a of., mkv.
15. Gyimesi Gyöngyike tanító, vizuáliskultura mt. 4.a
16. Györk Krisztina
tanító, természetismeret mt. fejlesztő ped. szakvizsgázott ped. 4.b of.
17. Hajduné Porcsalmy Zsuzsa tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott pedagógus, vizuálisnev. mt. Tartós távollét
18. Hencz Gabriella
tanár, angol nyelv, magyar nyelv
7.b of.
19. Herczeg-Mbonu Natália tanító, német tanár 4.d
20. Johanné Salánki Gabriella
tanító, magyar nyelv és irodalom mt. 1.c
21. Juhász Katalin
tanár, magyar nyelv 5.b of. mkv.
22. Jurca Anita
tanító 2.b of.
23. Kátai Tamás
tanár, testnevelés, földrajz 8.a of., mkv.
24. Kiss Beatrix
tanár, rajz- és vizuális kultúra
25. Kozma Anikó
tanító, könyvtárismeret mt. 2.c of., KAT, mkv.
26. Laczkó Katalin
tanító, pedagógia szk. 3.c of.
27. Lapis Andrea tanító GYED
28. Lendvai Lívia
tanító, anyanyelv mt. 2.c
29. Lévai András
tanár, rajz, földrajz,
szakvizsgázott ped.
intézményvezető
30. Libényiné Varga Klára
tanító, technika és pedagógia szk. 3.a of.
31. Lowack Tamásné
tanító, technika szk. 1.c of.
32. Mayerné Somogyi Márta
tanár, történelem, ének 7.c of. KAT, mkv.
33. Mikó-Gyimesi Edina tanító, 4.c
34. Nagy Szilvia tanár, angol nyelv
35. Némethné Szász Ildikó
tanító, ének-zene és pedagógia szk. 2.a of.
36. Palkó László tanár, matematika 5.c of.
37. Peinerné Mandl Margit †
tanító, napközis nevelő
38. Prófuszné Horváth Mónika
tanító, 4.d of.
39. Ress Józsefné tanító, közművelődési szk. 2.b
40. Rozerné Hollósy Klára tanító, német nemzetiségi tanító GYED
41. Rönkösné Gadácsi Vera
tanár, biológia, földrajz, technika 6.c of., mkv.
42.
Soósné Fodor Tünde
tanár, matematika, fizika, informatika 8.b of.
43. Surányi Lívia
tanító 1.a, mkv.
44. Szabady Réka
tanító, angol nyelv
mkv.
45. Szabó István tanár, testnevelés
46. Szaniszlóné Trepák Erika tanító, fejlesztőpedagógus
47. Szivos Jánosné
tanító, tanár  (technika mt.)

48. Szücs Balázsné, Németh Melinda
tanár, matematika, informatika 6.a of.
49. Szalainé Szántó Szilvia
tanító, matematika, ének-zene mt.

50. Tolnai Anna Mária tanító, testnevelés mt. 3.b
51. Varga Mónika tanító, pedagógia tanár, szakvizsgázott pedagógus
alsós ivh.
52. Vácziné Körösfői Flóra
tanító, drámapedagógus,
szakvizsgázott ped.
4.c of.
Gyermekv. fel.
53. Vigh Dóra tanító, vizuálisnevelés mt. 3.c
A nevelő-oktató munkát segítők (NOKS)
1. Lábodi Péter rendszergazda
2. Egriné Ökrös Edina pedagógiai asszisztens GYED
3. Bakonyi Marietta pedagógiai asszisztens
4. Budai Éva logopédus Nev. Tan.
5. Tóth Ágnes logopédus, utazó gyógypedagógus szakszolg.
6. Vitó Gabriella logopédus, utazó gyógypedagógus szakszolg.
7. Fenyvesi Tamara logopédus, utazó gyógypedagógus Gyengénlátók. I.
8. Dr. Demeterné Pósfai Brigitta tiflopedagógus, u. gyógypedagógus Gyengénlátók. I.
9. Juhász Katalin védőnő

A és B héten kedd, péntek
B héten szerda

Technikai és ügyviteli dolgozók (2016/2017.)

Név Munkakör
1. Szluka István gondnok
2. Kóka Ágnes
titkarsag@altisk-szucs.sulinet.hu, info@szucsiskola.hu
iskolatitkár
3. Kovács László kertgondozó-karbantartó részmunkaidős