Alkalmazottak

A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.

Pedagógusok (2017/2018. tanév)

Ssz Pedagógus neve Munkakör, szak
Megbízás
1. Balog Aranka Irén fejlesztőpedagógus
szakvizsgázott ped.
2. Besencziné Rozsnyay Adrienn
tanító, gyermektáncoktató 1.a of.
3. Bihariné Holéczi Ágnes
tanár, történelem, magyar nyelv könyvtár
4. Bognár Judit
tanító, 2.b of.
5. Bordás Pálné
tanító, tanár - angol nyelv,
szakvizsgázott ped.
felsős ivh.
6. Budai Blanka
tanító, drámapedagógus,
szakvizsgázott ped.
2.b, tankönyv-felelős
7. Csegedi Attila testnevelő-edző 5.a of.
8. Dóra Zsuzsanna tanár, magyar nyelv, történelem 7.b of. DÖK
9. Dr. Varga Lászlóné
tanár, matematika, kémia 8.a of.
10. Erdész Anett tanító, 3.a of.
11. Fodorné Branstädter Ágnes
tanító, szakvizsgázott ped. 4.b of., mkv.
12. Földi Ferenc tanár, angol nyelv, történelem 6.a of.
13. Frank Csaba Krisztián tanár, biológia, környezetvédelem 5.b of.
14. Garda-Farczádi Ibolya tanár, matematika
15. Gerencsérné Oláh Marianna
tanító, 2.a of., mkv.
16. Gyimesi Gyöngyike tanító, vizuáliskultura mt. 1.a
17. Györk Krisztina
tanító, természetismeret mt. fejlesztő ped. szakvizsgázott ped. 1.b of.
18. Hajduné Porcsalmy Zsuzsa tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott pedagógus, vizuálisnev. mt. Tartós távollét
19. Harmath Katalin tanár, magyar nyelv felsős napközi
20. Herbák Andrea tanár, angol nyelv, magyar nyelv
21. Hencz Gabriella
tanár, angol nyelv, magyar nyelv
8.b of. Gyermekvéd fel.
22. Herczeg-Mbonu Natália tanító, német tanár 1.c
23. Johanné Salánki Gabriella
tanító, magyar nyelv és irodalom mt. 2.c
24. Juhász Katalin
tanár, magyar nyelv 6.b of. mkv.
25. Jurca Anita
tanító, 3.b of.
26. Kátai Tamás
tanár, testnevelés, földrajz mkv.
27. Kiss Beatrix
tanár, rajz- és vizuális kultúra
28. Kozma Anikó
tanító, könyvtárismeret mt. 3.c of. mkv. KAT
29. Laczkó Katalin
tanító, pedagógia szk. 4.c of.
30. Lapis Andrea tanító, GYED
31. Lendvai Lívia
tanító, anyanyelv mt. 3.c
32. Lévai András
tanár, rajz, földrajz,
szakvizsgázott ped.
intézményvezető
igazgato@szucsiskola.hu
33. Libényiné Varga Klára
tanító, technika és pedagógia szk. 4.a of.
34. Lowack Tamásné
tanító, technika szk. 2.c of.
35. Mayerné Somogyi Márta
tanár, történelem, ének 8.c of. mkv. KAT
36. Mudriján Dóra tanító, vizuálisnevelés műv. ter. 4.c
Gyermekvéd.fel.
37. Nagy Szilvia tanár, angol nyelv
38. Némethné Szász Ildikó
tanító, ének-zene és pedagógia szk. tartós távollét
39. Palko László tanár, matematika 6.c of., mkv.

Peinerné Mandl Margit †
tanító,
40. Prófuszné Horváth Mónika
tanító, 1.c of.
41. Ress Józsefné tanító, közművelődési szk. 3.b
42. Rozerné Hollósy Klára tanító, német nemzetiségi tanító GYED
43. Rönkösné Gadácsi Vera
tanár, biológia, földrajz, technika 7.c of., mkv.
44. Sipos Orsolya tanár, angol nyelv, magyar nyelv
45.
Soósné Fodor Tünde
tanár, matematika, fizika, informatika 5.c of.
46. Spingár-Nádházi Petra tanító, rajz szakos tanár 3.a
47. Surányi Lívia
tanító 2.a, mkv.
48. Szabady Réka
tanító, angol nyelv
mkv.
49. Szabó Melinda fejlesztőpedagógus
50. Szaniszlóné Trepák Erika tanító, fejlesztőpedagógus tartós távollét
51. Szivos Jánosné
tanító, tanár  (technika mt.)

52. Szücs Balázsné, Németh Melinda
tanár, matematika, informatika 7.a of.
53. Szalainé Szántó Szilvia
tanító, matematika, ének-zene mt.
1.b
54. Tolnai Anna Mária tanító, testnevelés mt. 4.b
55. Vajda Ildikó tanár, testnevelés
56. Varga Mónika tanító, pedagógia tanár, szakvizsgázott pedagógus
alsós ivh.
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és ügyviteli dolgozók
1. Lábodi Péter rendszergazda
2. Egriné Ökrös Edina pedagógiai asszisztens GYED
H. Cser Erika Karola pedagógiai asszisztens Távollévő helyett
3. Szentes Dorottya pedagógiai asszisztens
4. Bakonyi Marietta pedagógiai asszisztens
5. Budai Éva logopédus Nev. Tan.
6. Tóth Ágnes logopédus, utazó gyógypedagógus szakszolg.
7. Vitó Gabriella logopédus, utazó gyógypedagógus szakszolg.
8. Fenyvesi Tamara logopédus, utazó gyógypedagógus Gyengénlátók. I.
9. Dr. Demeterné Pósfai Brigitta tiflopedagógus, u. gyógypedagógus Gyengénlátók. I.
10. Jerzsele Ágnes iskolatitkár

titkarsag@altisk-szucs.sulinet.hu
info@szucsiskola.hu

11. Juhász Katalin védőnő

A és B héten kedd, péntek
B héten szerda

Technikai dolgozók (2017/2018.)

Név Munkakör
1. Szluka István gondnok
2. Kovács László technikai dolgozó, kertgondozó-karbantartó
3. Fazekas Csaba technikai dolgozó, portás
4. Takács Zoltánné technikai dolgozó, portás
5. Spernogáné Tóth Anna technikai dolgozó
6. Samu István technikai dolgozó